Ogłoszenia - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie Ministra Środowiska o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2012r. znak:DOW-S.iV.726.2.2012.GI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-09 12:51:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szkocna-Skrzeczek Data wytworzenia informacji: 2018-08-09 12:50:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szkocna-Skrzeczek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-09 12:51:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-09 12:56:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-09 12:56:15
Artykuł był wyświetlony: 364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 13:48:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: WKU Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: WKU Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 13:48:14
Wprowadził informację do BIP: Maria Pstrowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 13:49:25
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 13:49:25
Artykuł był wyświetlony: 1688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 12:37:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38 poz. 454, z późn. zm.) zawiadamia się Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Kostomłotach, która według danych z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków oraz danych z ksiąg Wieczystych jest właścicielem działki 238/6 w obrębie karczyce, że w dniu : 2.07.2018r. o godzinie 9.00 w miejscowości Karczyce, na działce nr 238/12 AM 2 zostaną przeprowadzone czynności w celu ustalenia przebiegu granic działeki ewidencyjnej oznaczonej zgodnie operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starost Średzkiego numerem 238/12 AM 2 położonej w obrębie Karczyce, gm. Kostomłoty, pow. średzki. Prowadzący czynności ustalenia granic geodeta oczekuje Państwa w/w terminie na działce nr 238/12 (przy granicy z działką nr 238/6) w miejscowości Karczyce.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Dworzecki Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Igor Amrozik Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 12:37:20
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Wilański Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 12:37:45
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Wilański Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 12:39:06
Artykuł był wyświetlony: 1815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018” za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-04 10:17:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Sikora Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Sikora Data wprowadzenia do BIP 2018-05-04 10:17:08
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rutkowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 10:17:49
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-04 10:17:49
Artykuł był wyświetlony: 2733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informujemy, że 15 marca 2018 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynęła oferta Fundacji F-XXI na realizację zadania publicznego (pn. „Zabytkowo i klockowo” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu średzkiego dla dzieci), w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty) Wszelkie uwagi dotyczące złożonej oferty należy kierować do 27 marca /wtorek/ do Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu, e-mail: rfp@powiat-sredzki.pl.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 14:12:36

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Sikora Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Sikora Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 14:12:36
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rutkowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 14:13:02
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 14:13:02
Artykuł był wyświetlony: 3860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kulin gmina Środa Ślaska na działce 190 AM 2.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-24 09:48:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kulin gmina Środa Ślaska na działce 190 AM 2.
Więcej informacji w załacznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Wilański Data wytworzenia informacji: 2018-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Igor Amrozik Data wprowadzenia do BIP 2018-01-24 09:48:40
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Wilański Data udostępnienia informacji: 2018-01-24 16:33:17
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Wilański Data ostatniej zmiany: 2018-01-24 16:33:17
Artykuł był wyświetlony: 5320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ogrodnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 14:40:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( t.j Dz. U. z 2016, poz. 1629 z późni. Zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Środzie Śląskiej pod GKK.6640.1182.2017 z dnia 05-07-2017 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08-02-2018r w miejscowości : Ogrodnica odbędzie się ustalenie granicy działki drogowej nr 104 z działkami: 79/1, 78 położonymi w miejscowości Ogordnica.
     Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi 08-02-2018 o godz. 9.00 przez geodetę Bogusława Mełecha mającego uprawnienia zawodowe nr 3415, wydane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 
więcej informacji w załączniku
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Wilański Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Igor Amrozik Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 14:40:51
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Wilański Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 14:40:55
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Wilański Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 14:42:47
Artykuł był wyświetlony: 5704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla stowarzyszeń zwykłych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 12:00:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Polak Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Polak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 12:00:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 12:02:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 12:02:48
Artykuł był wyświetlony: 5704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Powiatu Średzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2019”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 13:56:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznaniadziałające na terenie Powiatu Średzkiego, w zakresie ich działalności statutowej.
Uwagi i opinie można zgłaszać od 13 do 20 listopada na załączonym formularzu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Sikora Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Sikora Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 13:56:05
Wprowadził informację do BIP: Maria Pstrowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 13:59:26
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 14:00:05
Artykuł był wyświetlony: 7353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - obowiązującej od 1 listopada 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-10 10:42:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Sadowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Sadowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-10 10:42:15
Wprowadził informację do BIP: Maria Pstrowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 10:43:08
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-10 11:04:30
Artykuł był wyświetlony: 7416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu