ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta Średzki informuje, że w dniu 01.03.2018 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie sieci kablowej niskiego napięcia do ZK na dz. nr 510/16 w miejscowości Ciechów przy ulicy Leśnej do zasilania nieruchomości rolnej - stajni, złożony przez Tauron Dystrybucja SA, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Obszar oddziaływania obejmuje dz. nr 509, 510/16, 510/20, 533 obręb: Ciechów, gmina Środa Śląska. W związku z powyższym Informuję o możliwości zgłoszenia swoich wniosków i zastrzeżeń dotyczących w/w sprawy w pokoju 202 - 203 w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, przy ulicy Wrocławskiej 2 lub telefonicznie 071 396 89 06.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-06 08:35:05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 08:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 08:35:05
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 08:35:11
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 08:35:11
Artykuł był wyświetlony: 241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Średzki informuje, że w dniu 01.03.2018 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie sieci kablowej niskiego napięcia do ZK w granicy dz. nr 187/12 i 187/13 oraz w granicy dz. nr 187/14 i 187/15 w miejscowości Brzezina przy ulicy Zbożowej, do zasilania zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, złożony przez Tauron Dystrybucja SA, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Obszar oddziaływania obejmuje dz. nr 187/12, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 187/17, 187/18, 187/19 obręb: Brzezina, gmina Miękinia. W związku z powyższym Informuję o możliwości zgłoszenia swoich wniosków i zastrzeżeń dotyczących w/w sprawy w pokoju 202 - 203 w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ulicy Wrocławskiej 2 lub telefonicznie 071 396 89 06.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-06 08:18:19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 08:18:19
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 08:18:30
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 08:18:30
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2017 r. Gminy Miękinia przyjął zgłoszenie nr 18/2018 z dnia 19.01.2018 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi i budowy kanalizacji deszczowej łącznika ulicy Marszowickiej i ulicy Polnej w miejscowości Wilkszyn, na dz. nr 445, 448 obręb: Wilkszyn, gmina Miękinia, na wniosek Gminy Miękinia - nie wnosząc sprzeciwu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:31:25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:31:25
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:31:28
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:31:28
Artykuł był wyświetlony: 331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2017 r. inwestora: Gminy Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, przyjął zgłoszenie nr 13/2018 z dnia 18.01.2017 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Miękinia ul. Letnia i ul. Wiosenna wraz z budową kanalizacji deszczowej na dz. nr 466, 449/22, 449/13, 334/4, 447/2, 449/25, 448/4, obręb: Miękinia, gmina Miękinia - nie wnosząc sprzeciwu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:29:17

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Braczkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:29:17
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:29:22
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:29:22
Artykuł był wyświetlony: 333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2017 r. inwestora: Gminy Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia przyjął zgłoszenie nr 14/2018 z dnia 18.01.2018 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających przebudowie dróg gminnych w miejscowości Wilkszyn ul. Poprzeczna wraz z budową kanalizacji deszczowej na dz. nr 26, 94, obręb: Wilkszyn, gmina Miękinia - nie wnosząc sprzeciwu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:26:36

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Braczkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:26:36
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:26:40
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:26:40
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2017 r. Gminy Miękinia przyjął zgłoszenie nr 16/2018 z dnia 19.01.2018 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Miękinia, w miejscowości Wilkszyn, ul. Magnoliowa: przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, na działkach nr 330/1, 352 obręb: Wilkszyn, gmina Miękina - nie wnosząc sprzeciwu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:20:06

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:20:06
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:20:11
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:20:11
Artykuł był wyświetlony: 331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2017 r. Tauron Dystrybucja SA, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25 przyjął zgłoszenie nr 15/2018 z dnia 19.01.2018 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN w celu zasilania budynku warsztatowo-biurowego na dz. nr 412/1 obręb: Krępice, gmina Miękinia - nie wnosząc sprzeciwu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:17:48

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:17:48
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:17:55
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:17:55
Artykuł był wyświetlony: 333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Średzkiego o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn do ZK wgranicy działki nr 142/18 i 142/19 obręb: Wilkszyn, gmina Miękinia, do zasilania domu jednorodzinnego, na wniosek Tauron Dystrybucja SA, 31-358 Kraków, ul. Podgórska 25A. Sieć prowadzona na dz. nr 142/18, 142/19, 151 obręb: Wilkszyn, gmina Miękinia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 13:26:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 13:26:51
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 13:28:06
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 13:28:06
Artykuł był wyświetlony: 292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Średzkiego o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn do ZK w granicy działki nr 429/1 obręb: Lutynia, ulica Kościuszki 33, do zasilania budynku mieszkalno-gospodarczego, na wniosek Tauron Dystrybucja SA, 31-358 Kraków, ul. Podgórska 25A.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 12:33:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Markowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 12:33:23
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:35:11
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 12:35:11
Artykuł był wyświetlony: 293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Średzkiego w sprawie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Mrozów ul. Akacjowa na dz. nr 123, 111, obręb: Mrozów, gmina Miękinia, które zostało w tut. urzędzie przez inwestora: Gminę Miękinia z siedzibą, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 11:54:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Markowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 11:40:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Braczkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 11:54:42
Wprowadził informację do BIP: Paweł Markowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:57:31
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Markowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 11:57:31
Artykuł był wyświetlony: 308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu