ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 10:22:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

1. Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych wymienionych w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 ze zm.).
2. Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą - Prawo budowlane tj. w sprawach:
- udzielenia lub odmowy odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
- nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- udzielania pozwolenia na budowę,
- wzywania do uzupełnienia zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
- wnoszenia sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót podlegających   obowiązkowi zgłoszenia,
- wnoszenia sprzeciwu w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia,
- nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu,
- zatwierdzenia projektu budowlanego,
- nakładania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości,
- odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,
- zmiany pozwolenia na budowę,
- uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wygaśnięcia pozwolenia na budowę,
- przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
- nakładania obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub sąsiedniej nieruchomości,
- wzywanie do uzupełnienie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
- wnoszenie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części .
3. Wydawanie zaświadczeń:
- o samodzielnym lokalu,
- potwierdzających powierzchnię mieszkaniową dla potrzeb dodatków mieszkaniowych,
- poświadczających procentowy udział infrastruktury towarzyszącej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
4. Prowadzenie rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.
5. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót nie objętych pozwoleniem na budowę.
6. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych.
7. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
8. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach, stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego.
9. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

10. Wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez organ nadzoru budowlanego, że zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 10:22:58
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 10:22:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 10:23:05
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2013-10-08 15:10:11
Artykuł był wyświetlony: 1809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu