Zadania wydziału - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:10:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania wydziału:
1)      wykonywanie zadań administracyjno – organizacyjnych związanych z prowadzeniem przez Powiat publicznych szkół i placówek oświatowych,
2)      przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem szkół i placówek oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu,
3)      sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
4)      sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji powiatowej polityki oświatowej,
5)      udział w prowadzeniu zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy szkół i placówek oświatowych, zapewniających pełną realizację programów nauczania, wychowania i opieki,
6)      zarządzanie projektami edukacyjnymi,
7)      prowadzenie spraw związanych powoływaniem, odwołaniem, oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
8)      współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
9)      współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie planowania kierunków kształcenia,
10)  zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich,
11)  opracowywanie sprawozdań statystycznych i finansowych związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych, w tym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli,
12)  załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych,
13)  współpraca z Komisjami Rady Powiatu,
14)  przejmowanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i placówek publicznych, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania,
15)  kierowanie do szkół i placówek szkolnictwa specjalnego oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
16)  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
17)  realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat,
18)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji szkołom i placówkom oświatowym w ramach programów rządowych,
19)  prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
20)  wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
21)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
22)  prowadzenie spraw związanych z naliczaniem, przekazywaniem, kontrolowaniem prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
23)  opiniowanie budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę i kulturę,
24)  nadzorowanie działalności powiatowych instytucji  kultury,
25)  opracowanie projektów aktów prawa miejscowego wydanych w sprawach oświaty i kultury,
26)  realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
27)  realizacja zadań wynikających z ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
28)  realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
29)  współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami prowadzącymi statutową działalność na rzecz zdrowia,
30)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dotyczącym kultury i ochrony i promocji zdrowia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:10:10
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:10:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:10:20
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 13:58:06
Artykuł był wyświetlony: 1831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu