ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:17:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zadania z zakresu spraw zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich:

1)    nadzór nad stowarzyszeniami,

2)    wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

3)    załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem przez radę powiatu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części,

4)    współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami wyznaniowymi,

5)    realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,

6)    określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,

7)    monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

8)    zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

9)    opracowywanie powiatowych planów ochrony cywilnej,

10)  szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,

11)  organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,

12)  współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony cywilnej, określanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań na obszarze powiatu.

13)  nadzorowanie działalności  jednostek kultury fizycznej,

14)  prowadzenie spraw z zakresu planowania cywilnego:

           -  przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

           -  przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;

           -  przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w

              planie zarządzania kryzysowego;

           -  utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;

           - przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania

             infrastruktury krytycznej;

           - zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami

             sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których

             obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.

15) zadania o których mowa w punkcie 14 powinny uwzględniać:

           -  zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej;

           -  zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej;

           -  zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń;

           -  racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych;

           - pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach

             kryzysowych.

16) prowadzenie spraw z zakresu obronności:

- akcja kurierska;

- organizowanie i zabezpieczanie kwalifikacji wojskowej

- ochrona obiektów szczególnie ważnych dla obronności;

- osiąganie gotowości obronnej przez Powiat – Miasto – Gmina (opracowanie i aktualizacja planów operacyjnych);

- opracowanie i aktualizacja programu mobilizacji gospodarki na terenie powiatu;

- przygotowywanie do zabezpieczenia służby zdrowia w czasie wojny;

- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obronności w czasie pokoju;

- współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;

- opracowanie i aktualizacja regulaminu Starostwa Powiatowego na czas wojny;

17) obsługa administracyjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

18) prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych

19) sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń

 

Punkt Przetwarzania Informacji Niejawnej – Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnej

Zadania kancelarii:

1)    wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

2)    bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej,

3)    zapewnienie rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiące „tajemnicę państwową”,

4)    udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiące „tajemnicę państwową” osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,

5)    egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

6)    kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej i jednostce organizacyjnej,

7)    prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,

8) odnotowywanie faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną z dokumentem zawierającym informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w karcie zapoznania się z dokumentem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:17:09
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:17:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:17:14
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2013-10-08 15:01:31
Artykuł był wyświetlony: 1766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu