ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:34:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Zadania Geodety Powiatowego
 
1. Wykonywanie zadań z zakresu administracji geodezyjnej z upoważnienia Starosty wymienionych w art.7d Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2.  Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
3. Pełnienie funkcji Przewodniczącego ZUDP.
4. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz EGiB na wnioski skierowane do Starosty
 
Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
 
Aktualizacja baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:                                                                                                                       
 - ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),                                                               
-  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,                                                                                
-  rejestru cen i wartości nieruchomości,                                                                                             
-  szczegółowych osnów geodezyjnych,
- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie     standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
Udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym  w zakresie zasobów powiatowych
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1. obsługa klientów wydziału GKK (sprzedaż kopii map, skróconych wypisów z rejestru gruntów i budynków, udzielanie informacji z rejestru gruntów)
2.obsługa geodetów (przygotowywanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie reprodukcji do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych),
3. ochrona znaków geodezyjnych (informowanie GP o ich zniszczeniu),
4. kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
5.  przyjmowanie materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
6. wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. rozliczanie prac geodezyjnych i kartograficznych
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 
1. aktualizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali,
2. aktualizacja rejestru cen i wartości nieruchomości,
3.  prowadzenie punktu informacyjnego do zakładania i ujawniania praw jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych w księgach wieczystych,
4. udostępniani danych rzeczoznawcom majątkowym (akty notarialne, wyciągi z operatów szacunkowych),
5. udzielanie odpowiedzi dotyczących operatu ewidencyjnego,
6.  wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy Egib a działem II księgi wieczystej,
7. wykonywanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z rejestru Egib,
8. przygotowywanie materiałów do decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
9. wykonywanie zbiorczych zestawień oraz wykazów dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
10. rozliczanie zamówień. 
MAPA NUMERYCZNA
1. aktualizacja numerycznej mapy (mapa ewidencyjne, mapa zasadnicza),
2.  informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. obsługa stanowiska IPE (Integracyjna Platforma Elektroniczna),
4. wydawanie kopii baz w obowiązujących formatach,
5. rezerwowanie numerów punktów granicznych i działek po podziale nieruchomości,
6.  integracja baz danych ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna),
7.   aktualizacja GEOPORTALU - współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
8. współpraca z autorami oprogramowań w zakresie ich aktualizacji,
9. archiwizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. uzgadnianie dokumentacji projektowych z branżami (posiedzenia ZUDP - co dwa  tygodnie) oraz sprawdzanie dokumentacji projektowych pod względem formalnym,
2. opiniowanie i rozliczanie dokumentacji projektowych,
3. wydawanie uzgodnionych dokumentacji projektowych do opracowań geodezyjnych  (mapy do celów projektowych , inwentaryzacje powykonawcze)
 
SEKRETARIAT WYDZIAŁU GKK
 
1. przyjmowanie zamówień na dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. rejestrowanie zamówień w systemie V-dok (elektroniczny obieg dokumentów),
3.  wydawanie zamawianych materiałów, wypisywanie rachunków do zamówień,

4. obsługa korespondencji wydziałowej GKK oraz GP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:34:10
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:34:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:34:14
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2013-10-08 15:14:15
Artykuł był wyświetlony: 2012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu