Zadania wydziału - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-24 11:34:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Geodeta Powiatowy realizuje zadania przypisane Staroście Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2101 ze zm.).  W realizacji w/w zadań Geodetę Powiatowego wspiera podległy mu Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, którego działaniami kieruje Kierownik Wydziału. W szczególności Geodeta Powiatowy odpowiada za:
1.    Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) dla obszaru powiatu średzkiego.
2.    Prowadzenie rejestru publicznego — ewidencji gruntów i budynków.
3.    Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zadań przypisanych Staroście Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.    Prawidłową informatyzację pzgik dla obszaru powiatu średzkiego.
6.    Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów przy współpracy z innymi Wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
7.    Współpracę z innymi organami służby geodezyjnej i kartograficznej.
8.    Zamawianie usług zgodnie z Regulaminem obowiązującym w Starostwie Powiatowym.
9.    Ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
10.  Udzielanie wyjaśnień pracownikom i zainteresowanym w zakresie realizacji zadań przypisanych Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodeta Powiatowy występuje również do Starosty Średzkiego z wnioskami o udzielenie Geodecie Powiatowemu i pracownikom Wydziału GKK niezbędnych upoważnień.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej, Geodeta Powiatowy zastępuje go na stanowisku.
W celu realizacji zadań Starosty wynikających z Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne a wykonywanych przy pomocy Geodety Powiatowego, pracownicy podległego Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru, których pracę organizuje i którymi kieruje bezpośrednio Kierownik Wydziału, realizują poszczególne przydzielone im zadania, w tym w szczególności:
1. Przyjmują oraz ewidencjonują zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.
2. Uzgadniają z wykonawcami prac geodezyjnych zakres materiałów przydatnych do zgłaszanych prac.
3. Weryfikują i przyjmują do pzgik przekazywane przez wykonawców prac materiały oraz pliki elektroniczne.
4. Wydają licencje dotyczące zakresów wykorzystania materiałów i dokumentów z pzgik.
5. Przyjmują i weryfikują przed ich realizacją, wnioski o aktualizację ewidencji gruntów i
budynków.
6. Przyjmują i weryfikują przed ich realizacją, wnioski o udostępnienie danych i materiałów zgromadzonych w pzgik dla obszaru powiatu średzkiego.
7. Przyjmują dokumenty stanowiące podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
8. Konwertują i archiwizują dokumenty ewidencji gruntów i budynków oraz pzgik do postaci cyfrowej.
9. Udostępniają  informacje, kopie dokumentów ewidencji gruntów i budynków oraz pzgik zainteresowanym.
10. Udostępniają niezbędne informacje i dokumenty rzeczoznawcom majątkowym.
11. Administrują systemem teleinformatycznym do prowadzenia pzgik oraz siecią informatyczną łączącą poszczególne stanowiska pracy.
12. Zawiadamiają właścicieli/władających nieruchomościami oraz właściwe organy i sądy o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych.
13. Wyłączają materiały z pzgik.
14. Przekazują do właściwego organu kopie zabezpieczające bazy danych.
15. Wspomagają Geodetę Powiatowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla potrzeb zamawiania usług jak np. warunki techniczne czy opisy przedmiotu zamówienia.
16. Aktualizują bazy danych opisane w art. 7d Ustawy z dnia 1 7 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne.
17. Wspomagają Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w przygotowaniu narad koordynacyjnych.
 
Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru odpowiada za prawidłową organizację pracy Wydziału GKK.„

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Żałobniak Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 11:34:10
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak Data wprowadzenia do BIP 2011-03-24 11:34:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 11:34:14
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rutkowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 14:06:05
Artykuł był wyświetlony: 2147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu