2013 - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

2013

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr V/267/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2013 roku, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-19 09:29:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/267/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2013 roku, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 09:29:39
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-12-19 09:29:39
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-12-19 09:29:44
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 10:29:44
Artykuł był wyświetlony: 1234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/265/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2013 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-19 08:32:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/265/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2013 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalnej Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 08:32:40
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-12-19 08:32:40
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-12-19 08:34:10
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 09:34:10
Artykuł był wyświetlony: 1233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/196/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2013 r., w sprawie opinii o przedłożonej przed Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-27 11:48:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/196/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2013 r., w sprawie opinii o przedłożonej przed Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-09-27 11:48:57
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-09-27 11:48:57
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-09-27 11:49:08
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-09-27 13:49:08
Artykuł był wyświetlony: 1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/106/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej za 2012 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-15 13:54:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/106/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej za 2012 rok. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-05-15 13:54:53
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-05-15 13:54:53
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-05-15 13:55:09
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-05-15 15:55:09
Artykuł był wyświetlony: 1306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/87/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwetnia 2013 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego w 2012 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-30 15:14:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/87/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwetnia 2013 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego w 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-04-30 15:14:53
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-04-30 15:14:53
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-04-30 15:14:57
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-04-30 17:14:57
Artykuł był wyświetlony: 1362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/62/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2013 Powiatu Średzkiego nr XXVI/171/2012 z 28 grudnia 2012 roku wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 28 marca 2013 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-16 13:59:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/62/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2013 Powiatu Średzkiego nr XXVI/171/2012 z 28 grudnia 2012 roku wraz ze zmianami dokonanymi na dzień 28 marca 2013 roku. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-04-16 13:59:28
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-04-16 13:59:28
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-04-16 13:59:35
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-04-16 15:59:35
Artykuł był wyświetlony: 1354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/26/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXVI/172/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2014 oraz uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2013 nr XXVI/171/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 28 grudnia 2012 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-06 12:53:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/26/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXVI/172/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2014 oraz uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2013 nr XXVI/171/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 28 grudnia 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 12:53:07
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2013-02-06 12:53:07
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 12:53:11
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2013-02-06 13:53:10
Artykuł był wyświetlony: 1331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu