Starosta Powiatu Średzkiego zaprasza do... - Ogłoszenia - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Starosta Powiatu Średzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2019”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-13 13:56:05 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-13 13:59:26 przez Maria Pstrowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznaniadziałające na terenie Powiatu Średzkiego, w zakresie ich działalności statutowej.
Uwagi i opinie można zgłaszać od 13 do 20 listopada na załączonym formularzu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Sikora Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Sikora Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 13:56:05
Wprowadził informację do BIP: Maria Pstrowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 13:59:26
Osoba, która zmieniła informację: Maria Pstrowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 14:00:05
Artykuł był wyświetlony: 7277 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska