Przyjmowanie zgłoszenia instalacji... - Procedury załatwiania spraw - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Szczegóły informacji

Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydział: Wydział Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-02-07 13:34:16

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Wajda-Fedyna

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska i Rolnictwa
II Pietro pok. 314

Telefon kontaktowy

71 936-89-10

Adres e-mail

malgorzata.wajda-fedyna@powiat-sredzki.pl

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e. wielkość i rodzaj emisji,
f. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
g. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
h. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
i. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

- za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty

1. 120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
z których emisja nie wymaga pozwolenia.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
3. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Środa Śląska, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, nr: 87 1020 5242 0000 2502 0029 2466 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.                                                                                                                         
4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
a. na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
b. w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej.
2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 1070 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879),
7.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Wajda-Fedyna Data wytworzenia informacji: 2013-02-07 13:34:07
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wajda-Fedyna Data wprowadzenia do BIP 2013-02-07 13:34:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2013-02-07 13:34:16
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Wajda-Fedyna Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 08:53:46
Artykuł był wyświetlony: 1754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu