ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:52 Upublicznienie elementu informacja Dnia 21.04.2017 r. wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowej w obrębie ulicy Wrocławskiej w miejscowości Miękinia, na dz. nr 507/4 obręb
(widoczna od 2017-04-27 11:40:00)
Paweł Markowski
08:51:13 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO – STAROSTWO POWIATOWE i PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”. (IZPO.272.5.2017) Edyta Ziemichód

Zmiany z dnia: 2017-04-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:43:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Średzkiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie dodatkowych wód opadowych z pasa drogowego ul. Parafialnej w ramach rozbudowy ulicy Parafialnej we Wrocławiu.
(widoczna od 2017-04-10 00:00:00 do 2017-05-10 00:00:00)
Małgorzata Wajda-Fedyna
07:44:33 Upublicznienie elementu informacja Starosta Średzki informuje, że dnia 21.04.2017 r., po rozpatrzeniu wnniosku Gminy Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41 z dnia 30.03.2017 r. nie wiósł sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy dróg gminnych - sięgacza ul. Polna, Chabrowa, Kwiatowa i Północna w miejscowości Wilkszyn. Budowa systemu odwodnienia obejmuje wykonanie wykopu pod ułożenie kanału deszczowego wraz z wpięciem do istniejącego układu kanalizacji deszczowej oraz podłączenie wpustów ulicznych i dwodnienia liniowego. Zakres prac nie będzie wychodził poza granice pasa drogowego w miejscowości Wikszyn na dz. nr 437/4, 437/7, 439/1, 438/8, 444/4, 457/11, 445 obręb
(widoczna od 2017-04-24 07:45:00)
Paweł Markowski

Zmiany z dnia: 2017-04-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:36:17 Upublicznienie elementu informacja Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku. Administrator Systemu
12:32:45 Upublicznienie elementu informacja Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Administrator Systemu
12:29:54 Upublicznienie elementu informacja Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku. Administrator Systemu
12:26:55 Upublicznienie elementu informacja Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Okres sprawozdawczy Administrator Systemu
12:21:53 Upublicznienie elementu informacja Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2017r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2017-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:23:53 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunki 1 sztuka jesion wyniosły i 1 sztuka robinia akacjowa rosnących na terenie działki nr 302 obręb Lipnica gmina Środa Śląska. Małgorzata Wajda-Fedyna

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu