ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-04-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:03 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 258/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego Magdalena Rutkowska
12:05:44 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 259/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na 2018 rok, Magdalena Rutkowska
12:05:28 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 260/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, Magdalena Rutkowska
12:05:08 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 261/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Bogumiły Waśniewskiej - starszemu Inspektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej do pozyskiwania w trybie art.452 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz.2206) informacji nt. figurowania danych osobowych cudzoziemca, którego dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest niepożądany. Magdalena Rutkowska
12:04:50 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 262/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Bogumiły Waśniewskiej - starszemu Inspektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej do wydawania zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Magdalena Rutkowska
12:04:34 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 263/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osiek, gmina Kostomłoty Magdalena Rutkowska
12:03:59 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 268/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Małgorzacie Książek specjalisty ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej do wydawania zaświadczeń dotyczących okresów rejestracji i pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym Magdalena Rutkowska
12:02:02 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 267/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Bogumiły Waśniewskiej Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.2 „ Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz wszelkich czynności związanych z jej realizacją Magdalena Rutkowska
11:59:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 266/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Bogumiły Waśniewskiej Starszego Inspektora Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego Powiatowych Urzędów Pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś 8 „ Rynek pracy", Priorytet 8.1 ( PI 8 i) „Zapewnienie dostępu do zatrudnienia” Działanie 8.1 „Projekty Powiatowych Urzędów Pracy”. Magdalena Rutkowska
11:57:59 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 265/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Haliny Semegen Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.2 „ Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz wszelkich czynności związanych z jej realizacją, Magdalena Rutkowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu