ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2017-11-08 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji Zakładu w Komornikach przy ul. Polnnej 15. (pozwolenie znak: ŚiR.6220.04.04.2013 zmienione ŚiR.6220.04.04.2013.05.04.2015)
2 Formularz H 2017-11-07 Aktualizacja danych do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Instalacja radiokominukacyjna SRE3022 (Wróblowice dz. nr 14/2 55-330 Miękinia)
3 Formularz B 2017-11-03 Decyzja zezwalająca na usunięcie 30 sztuk drzew z terenu działki nr 407 w miejscowości Lutynia obręb Lutynia gmina Miękinia.
4 Formularz A 2017-11-02 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów znak: ŚiR.6233.15.02.2013 z dnia 18.03.2013 wydanego przez Starostę Średzkiego zmienionego decyzjami ŚiR.6233.15.2013.24.03.2013 z dnia 17.06.2013 r. ŚiR.6233.08.03.2016 z dnia 12.04.2016 r.
5 Formularz H 2017-10-30 Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia ul. Wrocławska 14 Stacja bazowa telefonii komórkowej SRE3001
6 Formularz B 2017-10-30 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku jarząb pospolity, znajdującego się na terenie działki nr 41 AM-18 Obręb 6 gmina Środa Śląska.
7 Formularz A 2017-10-27 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie w zakresie wprowadzania do środowiska wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu w Komornikach.
8 Formularz A 2017-10-27 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jarząb pospolity, znajdującego się na terenie działki nr 41 AM-18 Obręb 6 gmina Środa Śląska.
9 Formularz A 2017-10-27 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 4 sztuk gatunku świerk pospolity, znajdujących się na terenie działki nr 103/2 w miejscowości Miękinia gmina Miękinia
10 Formularz A 2017-10-27 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, znajdujących się na terenie działki nr 118/1 dr, miejscowość Wróblowice obręb Wróblowice gmina Miękinia.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu