ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-03-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 1 sztuki grusza pospolita znajdująca się na terenie działki 370 Kokorzyce obręb Krępice gmina Miękinia, 1 sztuki wierzba biała, 1 sztuka grusza pospolita i 1 sztuki jesion wyniosły znajdujących się na terenie działki nr 245/2 Kokorzyce obręb Krępice gmina Miękinia.
2 Formularz B 2018-02-20 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, znajdującego się na terenie działki nr 118/1 dr, obręb Wróblowice gmina Miękinia.
3 Formularz B 2018-02-20 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna znajdujących się na terenie działki nr 285/1 obręb Święte gmina Środa Śląska.
4 Formularz B 2018-02-19 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 2 sztuk gatunku lipa drobnolistna i 1 sztuka gatunku jesion wyniosły, znajdujących się na terenie działki nr 285/1 obręb Święte gmina Środa Śląska.
5 Formularz B 2018-02-19 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 1 sztuki gatunku dąb szypułkowy i 2 sztuk gatunku wierzba biała, znajdujących się na terenie działki nr 241 obręb Brzezinka Średzka gmina Miękinia.
6 Formularz B 2018-02-12 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku wierzba biała dz. nr 330/1 dr obręb Wilkszyn i dąb szypułkowy dz. nr 559 dr obręb Wilkszyn gmina Miękinia.
7 Formularz B 2018-02-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku Glediczja trójcierniowa, znajdujących się na terenie działki nr 790 dr obręb Szczepanów gmina Środa Śląska.
8 Formularz B 2018-02-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów 1 sztuki gatunku wierzba iwa dz. nr 183 Kadłub oraz 9 sztuk gatunku jesion wyniosły, 3 sztuk gatunku klon zwyczajny, 1 sztuki klon jawor i głóg, znajdujących się na terenie działki nr 155/10 obręb Kadłub gmina Miękinia.
9 Formularz B 2018-01-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 1 sztuki gatunku robinia akacjowa, 1 sztuki wierzba biała (sześciopniowa), 1 sztuki wierzba biała i 1 sztuka wierzba biała (trzypniowa), znajdujących się na terenie działki 62/2 obręb Źródła gmina Miękinia.
10 Formularz B 2018-01-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły rosnący na terenie działki nr 308 obręb Białków gmina Miękinia.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu