ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
2131 Formularz B 2011-07-22 Decyzja zezwalająca na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących na terenie działek nr 5,8, 14 AM-10 oraz dz. nr 42 AM-17 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska.
2132 Formularz B 2011-07-21 Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie części wyrobiska działki nr 153/11 obręb Brzezinka Średzka gmina Miękinia.
2133 Formularz A 2011-07-20 Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Średzkiego znak: ŚiR.7645/O/75/2009 z dnia 15 września 2009 r. w zakresie zmiany nazwy firmy.
2134 Formularz A 2011-07-20 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów na terenie działki nr 315/7 obręb Komorniki gmina Środa Śląska
2135 Formularz A 2011-07-20 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku lipa sztuk 2 rosnących na terenie działki nr 232 w miejscowości Konary gmina Udanin.
2136 Formularz A 2011-07-20 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową zjazdu z drogi krajowej nr 94 oraz budowę dróg 2KDL i 2KDD na terenie gminy Środa Śląska obręb Komorniki, Juszczyn, Święte.
2137 Formularz B 2011-07-19 Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Średzkiego z dnia 26 maja 2006 r. znak: RLO.7645/O/26/2006 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów na terenie całej Polski. (zmiana rodzajów odpadów dopuszczonych do transportu)
2138 Formularz A 2011-07-19 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Cieciorka w km 8+870 obręb Juszczyn, gm. Środa Śląska, rurociągiem gazowym średniego ciśnienia PE de 315/225mm. Przekroczenie należy wykonać metodą przecisku hydraulicznego na głębokości 1,50 m, licząc od góry rury osłonowej, do dna twardego, na całej długości koryta cieku.
2139 Formularz B 2011-07-18 Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie działek nr 514/3, 514/4, 514/5 obręb Miękinia gmina Miękinia.
2140 Formularz B 2011-07-17 Decyzja wygaszająca koncesję Starosty Średzkiego z dnia 19.08.2010 r. znak: ŚiR.7511/03-dec/10na wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową z wydzielonej części złoża naturalanego \"Siemidrożyce I\" posadowionego na działce nr 38 obręb Siemidrożyce gmina Kostomłoty.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu