ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
51 Formularz B 2017-09-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku morwa biała znajdującego się na terenie działki nr 181/3 AM-18 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska.
52 Formularz A 2017-08-31 Wniosek na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami i urządzeniami Osiek 43 działka nr 288 gmina Kostomłoty
53 Formularz A 2017-08-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa i drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki nr 275 dr w miejscowości Miekinia (ul. Szkolna) obręb Miękinia gmina Miękinia (pas drogi publicznej gminnej o numerze 104895D)
54 Formularz A 2017-08-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki gatunku lipa drobnolistna i 1 sztuki gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 275 dr w miejscowości Miękinia ul. Szkolna (pas drogi publicznej gminnej o numerze 104895D)
55 Formularz H 2017-08-28 Zmiana danych zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia Wróblowice stacja bazowa 46199 Wróblowice dz. nr 40/1 (zmiana w zakresie wielkości i rodzaju emisji)
56 Formularz B 2017-08-21 Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów na terenie działki nr 541/24 obręb Miękinia gmina Miękinia
57 Formularz I 2017-08-17 Wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku w odniesieniu do powierzchni ziemi w związku z prowadzeniem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacją demontażu na terenie działek nr 320/15 i 320/16 obręb Kryniczno.
58 Formularz A 2017-08-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion znajdującego sie na terenie działki 566 obręb Lusina, gmina Udanina.
59 Formularz B 2017-08-11 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny znajdującego sie na terenie działki nr 357/7dr, obręb Krępice gmina Miękinia.
60 Formularz B 2017-08-11 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa znajdujących się na terenie działki nr 191 obręb Mrozów gmina Miękinia.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu