ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Powiatu 11971
Rada Powiatu 4507
Skład Rady Powiatu 3616
Kompetencje Rady Powiatu 2736
Komisje Rady Powiatu 2615
Protokoły z sesji Rady Powiatu 25074
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 10584
Zarząd Powiatu 4664
Skład Zarządu Powiatu 3911
Zadania Zarządu 3071
Starosta 5158
Wicestarosta 3766
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 72532
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 22822
Stanowiska Zarządu 1848
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 14884
Starostwo Powiatowe 1053
Dane teleadresowe 18038
Organizacja Urzędu 5982
Sekretarz Powiatu 4254
Skarbnik Powiatu 3863
Wydziały Starostwa 10448
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 2395
Skład osobowy 5433
Zadania wydziału 3048
Biuro Rady Powiatu 1843
Skład osobowy 4924
Zadania wydziału 3128
Wydział Finansów i Budżetu 2122
Skład osobowy 4001
Zadania wydziału 2793
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 39257
Skład osobowy 5424
Zadania wydziału 3100
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 2807
Skład osobowy 6403
Zadania wydziału 3785
Wydział Środowiska i Rolnictwa 2584
Skład osobowy 4709
Zadania wydziału 3224
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2234
Skład osobowy 5442
Zadania wydziału 3922
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 2731
Skład osobowy 4534
Zadania wydziału 3305
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2093
Skład osobowy 3605
Zadania wydziału 2773
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1848
Skład osobowy 2995
Zadania 2519
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 11866
Skład osobowy 7750
Zadania wydziału 3686
Kontrole 2321
Zewnętrzne 5477
Wewnętrzne 2822
Prawo Lokalne 8705
Statut Powiatu 3750
Akty prawa miejscowego 24426
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 47599
Uchwały Rady Powiatu 2012 53971
Uchwały Rady Powiatu 2013 32180
Uchwały Rady Powiatu 2014 28685
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1589
rok 2014 11671
rok 2015 19695
rok 2016 14107
rok 2017 6407
rok 2018 879
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 80473
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 65856
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 53505
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 30634
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1503
rok 2014 3330
rok 2015 25514
rok 2016 19974
rok 2017 9106
rok 2018 930
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 4958
Dokumenty Strategiczne 14486
Mienie i finanse 8248
Budżet Powiatu 18102
WPF 10996
Majątek Powiatu 4363
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011 6920
2012 6380
2013 5597
2014 4472
2015 3868
2016 2324
2017 617
2018 81
Sprawozdania 1739
za rok 2010 1320
za rok 2011 4415
za rok 2012 7592
za rok 2013 9837
za rok 2014 6706
za rok 2015 8633
za rok 2016 4980
za rok 2017 1991
Obligacje 196
Jednostki organizacyjne 7986
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Służby , inspekcje i straże 5040
Komenda Powiatowa Policji 5732
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4986
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11451
Oświadczenia majątkowe 278684
Zgłoszenia budowy 2924
Przyjęcie zgłoszenia 1793
Wniesienie sprzeciwu 940
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 984
Inne 7780
Instrukcja obsługi biuletynu 1739
Harmonogram dyżurów pracy aptek 16319
Urzędy Centralne 7384
Informacje 8606
Zarządzenia 4087
Rok 2011 40764
Rok 2012 39740
Rok 2013 34294
Rok 2014 24625
Rok 2015 21386
Rok 2016 13308
Rok 2017 3599
Rok 2018 51
Ogłoszenia 93854
Obwieszczenia 49418
Dodatkowe wzory dokumentów 1559
Formularze-Wzory Dokumentów 11851
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 16866
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 12000
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 6459
Wydział Środowiska i Rolnictwa 7406
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 7020
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4069
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 5127
Petycje 1418
Skany petycji z datą złożenia 1369
Dane podmiotu wnoszącego petycję 994
Tok postępowania 465
Zasięgane opinie 459
Przewidywany termin załatwienia petycji 966
Sposób załatwienia petycji 1073
Zbiorcze informacje o petycjach 716
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 877
za rok 2017 1058
za rok 2018 173
Zamówienia publiczne - przetargi 137183
Aktualne 70457
W toku 52375
Wyniki zamówień publicznych 95061
Wyniki innych postępowań 44861
Archiwum 80782
Zamówienia do 30 000 Euro 56132
Regulamin 5291
Ogłoszenia 165937
Wyniki 61264
Procedury załatwiania spraw 35717
Wydziały 21903
Sprawy 29341
Status sprawy 1396
Nabór na stanowiska 35950
Aktualne 20311
Wyniki 51731
Akty prawne 5378
Rejestr informacji o środowisku 1442593
WYBORY 2014 12782
Konkursy ofert 38164
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6501
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 11296
Dyżury 244
Harmonogram dyżurów 181
Biuro rzeczy znalezionych 1874

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6348
Statystyki 4988
Rejestr zmian 1763899
Mapa biuletynu 4365
Redakcja biuletynu 4657
Strona główna 0
Kanały RSS 3509
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu