ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 508
Organy Powiatu 12633
Rada Powiatu 4812
Skład Rady Powiatu 4071
Kompetencje Rady Powiatu 3035
Komisje Rady Powiatu 2890
Protokoły z sesji Rady Powiatu 28590
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 14618
Zarząd Powiatu 4961
Skład Zarządu Powiatu 4386
Zadania Zarządu 3414
Starosta 5811
Wicestarosta 4251
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 83757
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 32815
Stanowiska Zarządu 1966
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 18697
Starostwo Powiatowe 1061
Dane teleadresowe 19229
Organizacja Urzędu 6614
Sekretarz Powiatu 4695
Skarbnik Powiatu 4250
Wydziały Starostwa 11523
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 2623
Skład osobowy 6419
Zadania wydziału 3369
Biuro Rady Powiatu 2015
Skład osobowy 5670
Zadania wydziału 3516
Wydział Finansów i Budżetu 2352
Skład osobowy 4390
Zadania wydziału 3081
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 55528
Skład osobowy 6176
Zadania wydziału 3424
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 3105
Skład osobowy 7517
Zadania wydziału 4342
Wydział Środowiska i Rolnictwa 2781
Skład osobowy 5556
Zadania wydziału 3586
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2380
Skład osobowy 6274
Zadania wydziału 4413
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 2961
Skład osobowy 5308
Zadania wydziału 3637
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2242
Skład osobowy 4124
Zadania wydziału 3037
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2053
Skład osobowy 3331
Zadania 2728
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 14041
Skład osobowy 9137
Zadania wydziału 4021
Kontrole 2523
Zewnętrzne 6220
Wewnętrzne 3033
Prawo Lokalne 9226
Statut Powiatu 4236
Akty prawa miejscowego 27747
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 54274
Uchwały Rady Powiatu 2012 63046
Uchwały Rady Powiatu 2013 37532
Uchwały Rady Powiatu 2014 33862
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1855
rok 2014 13762
rok 2015 24282
rok 2016 19906
rok 2017 11647
rok 2018 2043
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 89539
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 74072
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 63532
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 37050
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1701
rok 2014 3883
rok 2015 32077
rok 2016 28068
rok 2017 16493
rok 2018 2811
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 5709
Dokumenty Strategiczne 16279
Mienie i finanse 8756
Budżet Powiatu 20147
WPF 12429
Majątek Powiatu 4675
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011 7499
2012 6973
2013 6230
2014 5066
2015 4538
2016 3091
2017 1184
2018 356
Sprawozdania 1938
za rok 2010 1503
za rok 2011 4932
za rok 2012 8666
za rok 2013 11179
za rok 2014 7872
za rok 2015 10920
za rok 2016 6904
za rok 2017 3481
za rok 2018 432
Obligacje 515
Jednostki organizacyjne 8505
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Służby , inspekcje i straże 5435
Komenda Powiatowa Policji 6442
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5374
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 13692
Oświadczenia majątkowe 338352
Zgłoszenia budowy 3538
Przyjęcie zgłoszenia 3226
Wniesienie sprzeciwu 1160
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 2144
Inne 8205
Instrukcja obsługi biuletynu 1866
Harmonogram dyżurów pracy aptek 18664
Urzędy Centralne 7906
Informacje 9147
Zarządzenia 4318
Rok 2011 47224
Rok 2012 45567
Rok 2013 40177
Rok 2014 30248
Rok 2015 26252
Rok 2016 18423
Rok 2017 7347
Rok 2018 432
Ogłoszenia 103918
Obwieszczenia 55568
Dodatkowe wzory dokumentów 1929
Formularze-Wzory Dokumentów 13130
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 19906
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 14045
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 7309
Wydział Środowiska i Rolnictwa 8665
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 8144
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4515
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 5892
Petycje 1615
Skany petycji z datą złożenia 1768
Dane podmiotu wnoszącego petycję 1356
Tok postępowania 561
Zasięgane opinie 543
Przewidywany termin załatwienia petycji 1200
Sposób załatwienia petycji 1382
Zbiorcze informacje o petycjach 1107
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1263
za rok 2017 1430
za rok 2018 505
Zamówienia publiczne - przetargi 161039
Aktualne 98785
W toku 71971
Wyniki zamówień publicznych 117442
Wyniki innych postępowań 63748
Archiwum 101189
Zamówienia do 30 000 Euro 62208
Regulamin 5914
Ogłoszenia 182017
Wyniki 71720
Procedury załatwiania spraw 42210
Wydziały 26040
Sprawy 33927
Status sprawy 1480
Akty prawne 5684
Rejestr informacji o środowisku 1707834
WYBORY 2014 14528
WYBORY 2018 268
Obwieszczenia 38
Nabór na stanowiska 43404
Aktualne 22216
Wyniki 63770
Konkursy ofert 41379
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7155
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 16355
Dyżury 1457
Harmonogram dyżurów 695
Biuro rzeczy znalezionych 2324

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7429
Statystyki 5306
Rejestr zmian 2110449
Mapa biuletynu 4657
Redakcja biuletynu 4943
Strona główna 0
Kanały RSS 3700

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska