ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Powiatu 11941
Rada Powiatu 4492
Skład Rady Powiatu 3601
Kompetencje Rady Powiatu 2724
Komisje Rady Powiatu 2610
Protokoły z sesji Rady Powiatu 24968
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 10463
Zarząd Powiatu 4648
Skład Zarządu Powiatu 3893
Zadania Zarządu 3053
Starosta 5131
Wicestarosta 3739
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 72078
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 22531
Stanowiska Zarządu 1841
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 14787
Starostwo Powiatowe 1053
Dane teleadresowe 17980
Organizacja Urzędu 5949
Sekretarz Powiatu 4237
Skarbnik Powiatu 3839
Wydziały Starostwa 10398
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 2389
Skład osobowy 5404
Zadania wydziału 3034
Biuro Rady Powiatu 1835
Skład osobowy 4889
Zadania wydziału 3115
Wydział Finansów i Budżetu 2113
Skład osobowy 3988
Zadania wydziału 2781
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 38651
Skład osobowy 5394
Zadania wydziału 3085
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 2791
Skład osobowy 6356
Zadania wydziału 3766
Wydział Środowiska i Rolnictwa 2579
Skład osobowy 4679
Zadania wydziału 3210
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2229
Skład osobowy 5409
Zadania wydziału 3906
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 2720
Skład osobowy 4497
Zadania wydziału 3292
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2086
Skład osobowy 3581
Zadania wydziału 2765
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1841
Skład osobowy 2982
Zadania 2509
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 11813
Skład osobowy 7690
Zadania wydziału 3672
Kontrole 2313
Zewnętrzne 5461
Wewnętrzne 2813
Prawo Lokalne 8674
Statut Powiatu 3732
Akty prawa miejscowego 24305
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 47378
Uchwały Rady Powiatu 2012 53647
Uchwały Rady Powiatu 2013 31982
Uchwały Rady Powiatu 2014 28505
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1578
rok 2014 11587
rok 2015 19516
rok 2016 13873
rok 2017 6254
rok 2018 869
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 80129
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 65563
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 53139
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 30406
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1498
rok 2014 3312
rok 2015 25247
rok 2016 19645
rok 2017 8879
rok 2018 913
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 4934
Dokumenty Strategiczne 14399
Mienie i finanse 8232
Budżet Powiatu 18036
WPF 10954
Majątek Powiatu 4350
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011 6902
2012 6357
2013 5582
2014 4458
2015 3835
2016 2284
2017 605
2018 73
Sprawozdania 1730
za rok 2010 1313
za rok 2011 4391
za rok 2012 7559
za rok 2013 9792
za rok 2014 6672
za rok 2015 8559
za rok 2016 4929
za rok 2017 1953
Obligacje 187
Jednostki organizacyjne 7963
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Służby , inspekcje i straże 5019
Komenda Powiatowa Policji 5708
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4966
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 11369
Oświadczenia majątkowe 275437
Zgłoszenia budowy 2902
Przyjęcie zgłoszenia 1774
Wniesienie sprzeciwu 931
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 972
Inne 7758
Instrukcja obsługi biuletynu 1731
Harmonogram dyżurów pracy aptek 16219
Urzędy Centralne 7363
Informacje 8580
Zarządzenia 4076
Rok 2011 40579
Rok 2012 39554
Rok 2013 34105
Rok 2014 24433
Rok 2015 21194
Rok 2016 13129
Rok 2017 3469
Rok 2018 46
Ogłoszenia 93498
Obwieszczenia 49198
Dodatkowe wzory dokumentów 1541
Formularze-Wzory Dokumentów 11801
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 16751
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 11953
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 6414
Wydział Środowiska i Rolnictwa 7351
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 6984
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4053
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 5101
Petycje 1408
Skany petycji z datą złożenia 1351
Dane podmiotu wnoszącego petycję 984
Tok postępowania 460
Zasięgane opinie 451
Przewidywany termin załatwienia petycji 957
Sposób załatwienia petycji 1061
Zbiorcze informacje o petycjach 702
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 861
za rok 2017 1045
za rok 2018 154
Zamówienia publiczne - przetargi 136319
Aktualne 69379
W toku 51742
Wyniki zamówień publicznych 94351
Wyniki innych postępowań 44200
Archiwum 80123
Zamówienia do 30 000 Euro 55925
Regulamin 5272
Ogłoszenia 165442
Wyniki 60975
Procedury załatwiania spraw 35316
Wydziały 21765
Sprawy 29204
Status sprawy 1392
Nabór na stanowiska 35675
Aktualne 20252
Wyniki 51424
Akty prawne 5359
Rejestr informacji o środowisku 1427234
WYBORY 2014 12743
Konkursy ofert 38017
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6477
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 11171
Dyżury 226
Harmonogram dyżurów 171
Biuro rzeczy znalezionych 1857

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6294
Statystyki 4971
Rejestr zmian 1747405
Mapa biuletynu 4345
Redakcja biuletynu 4641
Strona główna 0
Kanały RSS 3498

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska