ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Powiatu 11644
Rada Powiatu 4349
Skład Rady Powiatu 3390
Kompetencje Rady Powiatu 2596
Protokoły z sesji Rady Powiatu 23430
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 9007
Zarząd Powiatu 4510
Skład Zarządu Powiatu 3674
Zadania Zarządu 2865
Starosta 4852
Wicestarosta 3510
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 66587
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 18803
Stanowiska Zarządu 1788
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 13395
Starostwo Powiatowe 1041
Dane teleadresowe 17475
Organizacja Urzędu 5665
Sekretarz Powiatu 4055
Skarbnik Powiatu 3670
Wydziały Starostwa 9963
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 2320
Skład osobowy 4997
Zadania wydziału 2911
Biuro Rady Powiatu 1770
Skład osobowy 4547
Zadania wydziału 2963
Wydział Finansów i Budżetu 2023
Skład osobowy 3809
Zadania wydziału 2677
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 32286
Skład osobowy 5065
Zadania wydziału 2968
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 2669
Skład osobowy 5850
Zadania wydziału 3557
Wydział Środowiska i Rolnictwa 2501
Skład osobowy 4289
Zadania wydziału 3075
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2186
Skład osobowy 5060
Zadania wydziału 3723
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 2636
Skład osobowy 4175
Zadania wydziału 3135
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2050
Skład osobowy 3364
Zadania wydziału 2649
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1776
Skład osobowy 2853
Zadania 2419
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 10993
Skład osobowy 7033
Zadania wydziału 3531
Kontrole 2217
Zewnętrzne 5184
Wewnętrzne 2698
Prawo Lokalne 8432
Statut Powiatu 3548
Akty prawa miejscowego 22865
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 44796
Uchwały Rady Powiatu 2012 50048
Uchwały Rady Powiatu 2013 29558
Uchwały Rady Powiatu 2014 26337
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1480
rok 2014 10608
rok 2015 17594
rok 2016 11476
rok 2017 4246
rok 2018 773
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 75539
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 61197
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 48933
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 27721
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1422
rok 2014 3034
rok 2015 22230
rok 2016 16204
rok 2017 6539
rok 2018 774
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 4679
Dokumenty Strategiczne 13607
Mienie i finanse 8013
Budżet Powiatu 17072
WPF 10337
Majątek Powiatu 4202
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011 6619
2012 6108
2013 5302
2014 4198
2015 3537
2016 2016
2017 457
2018 8
Sprawozdania 1630
za rok 2010 1222
za rok 2011 4133
za rok 2012 7117
za rok 2013 9220
za rok 2014 6186
za rok 2015 7722
za rok 2016 4142
za rok 2017 1515
Obligacje 103
Jednostki organizacyjne 7752
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Służby , inspekcje i straże 4859
Komenda Powiatowa Policji 5454
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4820
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10631
Oświadczenia majątkowe 249693
Zgłoszenia budowy 2681
Przyjęcie zgłoszenia 1637
Wniesienie sprzeciwu 847
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 899
Inne 7571
Instrukcja obsługi biuletynu 1675
Harmonogram dyżurów pracy aptek 15221
Urzędy Centralne 7148
Informacje 8377
Zarządzenia 3970
Rok 2011 38331
Rok 2012 37212
Rok 2013 31717
Rok 2014 22376
Rok 2015 19100
Rok 2016 11032
Rok 2017 2092
Rok 2018 11
Ogłoszenia 89588
Obwieszczenia 46780
Dodatkowe wzory dokumentów 1398
Formularze-Wzory Dokumentów 11397
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 15554
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 11217
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 6018
Wydział Środowiska i Rolnictwa 6836
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 6529
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3822
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 4805
Petycje 1301
Skany petycji z datą złożenia 1187
Dane podmiotu wnoszącego petycję 843
Tok postępowania 422
Zasięgane opinie 409
Przewidywany termin załatwienia petycji 858
Sposób załatwienia petycji 952
Zbiorcze informacje o petycjach 590
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 712
za rok 2017 878
za rok 2018 17
Zamówienia publiczne - przetargi 125780
Aktualne 58554
W toku 43693
Wyniki zamówień publicznych 85377
Wyniki innych postępowań 36662
Archiwum 71131
Zamówienia do 30 000 Euro 54005
Regulamin 5033
Ogłoszenia 159984
Wyniki 56593
Procedury załatwiania spraw 32641
Wydziały 19960
Sprawy 27050
Status sprawy 1358
Nabór na stanowiska 33390
Aktualne 19550
Wyniki 47430
Akty prawne 5217
Rejestr informacji o środowisku 1299269
WYBORY 2014 12133
Konkursy ofert 36915
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6261
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 9530
Dyżury 62
Harmonogram dyżurów 56
Biuro rzeczy znalezionych 1692

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5858
Statystyki 4835
Rejestr zmian 1608268
Mapa biuletynu 4179
Redakcja biuletynu 4522
Strona główna 0
Kanały RSS 3417

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska