ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 194
Organy Powiatu 12320
Rada Powiatu 4655
Skład Rady Powiatu 3860
Kompetencje Rady Powiatu 2906
Komisje Rady Powiatu 2764
Protokoły z sesji Rady Powiatu 27024
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 12994
Zarząd Powiatu 4831
Skład Zarządu Powiatu 4173
Zadania Zarządu 3266
Starosta 5502
Wicestarosta 4028
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 78905
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 28756
Stanowiska Zarządu 1918
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 17122
Starostwo Powiatowe 1057
Dane teleadresowe 18673
Organizacja Urzędu 6345
Sekretarz Powiatu 4510
Skarbnik Powiatu 4097
Wydziały Starostwa 11039
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 2490
Skład osobowy 5960
Zadania wydziału 3233
Biuro Rady Powiatu 1928
Skład osobowy 5343
Zadania wydziału 3335
Wydział Finansów i Budżetu 2242
Skład osobowy 4197
Zadania wydziału 2944
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 48150
Skład osobowy 5823
Zadania wydziału 3266
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 2942
Skład osobowy 7015
Zadania wydziału 4102
Wydział Środowiska i Rolnictwa 2688
Skład osobowy 5173
Zadania wydziału 3423
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2306
Skład osobowy 5870
Zadania wydziału 4198
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 2848
Skład osobowy 4948
Zadania wydziału 3486
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2152
Skład osobowy 3883
Zadania wydziału 2926
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1942
Skład osobowy 3169
Zadania 2632
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 13006
Skład osobowy 8517
Zadania wydziału 3881
Kontrole 2427
Zewnętrzne 5840
Wewnętrzne 2944
Prawo Lokalne 8990
Statut Powiatu 4012
Akty prawa miejscowego 26259
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 51492
Uchwały Rady Powiatu 2012 59440
Uchwały Rady Powiatu 2013 35284
Uchwały Rady Powiatu 2014 31911
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1726
rok 2014 12899
rok 2015 22610
rok 2016 17848
rok 2017 9631
rok 2018 1409
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 85805
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 70768
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 59741
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 34658
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1602
rok 2014 3677
rok 2015 29750
rok 2016 25129
rok 2017 13697
rok 2018 1794
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 5363
Dokumenty Strategiczne 15474
Mienie i finanse 8525
Budżet Powiatu 19286
WPF 11823
Majątek Powiatu 4543
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011 7270
2012 6744
2013 5990
2014 4833
2015 4295
2016 2736
2017 923
2018 226
Sprawozdania 1844
za rok 2010 1430
za rok 2011 4722
za rok 2012 8215
za rok 2013 10645
za rok 2014 7437
za rok 2015 10139
za rok 2016 6123
za rok 2017 2851
za rok 2018 167
Obligacje 360
Jednostki organizacyjne 8265
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Służby , inspekcje i straże 5263
Komenda Powiatowa Policji 6106
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5182
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12546
Oświadczenia majątkowe 311335
Zgłoszenia budowy 3247
Przyjęcie zgłoszenia 2375
Wniesienie sprzeciwu 1064
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 1366
Inne 8000
Instrukcja obsługi biuletynu 1815
Harmonogram dyżurów pracy aptek 17669
Urzędy Centralne 7679
Informacje 8887
Zarządzenia 4216
Rok 2011 44576
Rok 2012 43091
Rok 2013 37825
Rok 2014 28114
Rok 2015 24498
Rok 2016 16294
Rok 2017 5747
Rok 2018 124
Ogłoszenia 99192
Obwieszczenia 52881
Dodatkowe wzory dokumentów 1755
Formularze-Wzory Dokumentów 12540
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 18601
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 13110
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 6932
Wydział Środowiska i Rolnictwa 8074
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 7635
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4331
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 5539
Petycje 1516
Skany petycji z datą złożenia 1601
Dane podmiotu wnoszącego petycję 1208
Tok postępowania 517
Zasięgane opinie 504
Przewidywany termin załatwienia petycji 1103
Sposób załatwienia petycji 1254
Zbiorcze informacje o petycjach 936
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1083
za rok 2017 1262
za rok 2018 346
Zamówienia publiczne - przetargi 150073
Aktualne 86132
W toku 63153
Wyniki zamówień publicznych 107189
Wyniki innych postępowań 54825
Archiwum 92669
Zamówienia do 30 000 Euro 59016
Regulamin 5619
Ogłoszenia 173715
Wyniki 67032
Procedury załatwiania spraw 39479
Wydziały 24181
Sprawy 32054
Status sprawy 1448
Akty prawne 5533
Rejestr informacji o środowisku 1608787
WYBORY 2014 13700
Nabór na stanowiska 39325
Aktualne 21189
Wyniki 57513
Konkursy ofert 39869
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6824
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 14130
Dyżury 812
Harmonogram dyżurów 445
Biuro rzeczy znalezionych 2122

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 6959
Statystyki 5181
Rejestr zmian 1969848
Mapa biuletynu 4530
Redakcja biuletynu 4819
Strona główna 0
Kanały RSS 3613

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska