ˆ

Zamówienia publiczne - przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-12 2017-06-27 10:00:00 PRZEBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI UJAZD GÓRNY ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 205.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 48 KiB)
 • zał.nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4- wzór wykazu robót budowalnych (DOC, 41 KiB)
 • zał. nr 5 - wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • zał. nr 6 - wzór wykazu sprzetu (DOC, 39 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOC, 78 KiB)
 • zał. nr 8 - informacja dot. grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 2.4 MiB)
 • STWiOR (DOC, 1.2 MiB)
 • Zestawienie podstawowych materiałów i robót (PDF, 675.3 KiB)
 • str.tytułowa - przebudowa mostu (PDF, 812.5 KiB)
 • stan istniejący - inwentaryzacja (PDF, 815.5 KiB)
 • Rysunek zestawczy - stan projektowy M3 (JPG, 11.3 MiB)
 • Rysunek zbrojeniowy M6 (JPG, 2 MiB)
 • Rysunek zbrojeniowy M5 (JPG, 11.7 MiB)
 • Rysunek gabarytowy (JPG, 2.6 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu M2 (JPG, 4.1 MiB)
 • Mapa zasadnicza (PDF, 1016.9 KiB)
 • Część opisowo-obliczeniowa (PDF, 8.5 MiB)
 • dokumenty - cz. 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • dokumenty - cz.2 (PDF, 5.9 MiB)
 • dokumenty - cz.3 (PDF, 8 MiB)
 • dokumenty - cz.4 (PDF, 1.6 MiB)
 • dokumenty cz.5 (PDF, 1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowamnego w BZP (PDF, 289.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu