ˆ

Zamówienia publiczne - przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-18 2017-09-04 10:00:00 ODTWORZENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE SLĄSKIEJ (IZPO.272.14.2017) ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.2 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.3 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 37.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • Budynek w Środzie Śląskiej elewacja północna i południowa - rysunek (PDF, 622.5 KiB)
 • Budynek w Środzie Śląskiej elwacja zachodnia i wschodnia - rysunek (PDF, 768.1 KiB)
 • Elewacja w Środzie Śląskiej - część opisowa (PDF, 2.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 4.7 MiB)
 • STWiOR (PDF, 5.7 MiB)
2 2017-08-08 2017-08-23 10:00:00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI ZABLOTO-KOSTOMŁOTY (IZPO.272.12.2017) ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 374.8 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 344 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 343 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 341.3 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.6 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 349.4 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 341.1 KiB)
 • opis techniczny ścieżki (PDF, 4.2 MiB)
 • opis techniczny mostu (PDF, 3.5 MiB)
 • przedmiar - branża drogowa (PDF, 58 KiB)
 • przedmiar - branża mostowa (PDF, 1 MiB)
 • plan orientacyjny lokalizacji mostu (JPG, 2.3 MiB)
 • plan orientacyjny ścieżki (JPG, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (JPG, 2.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (JPG, 1.8 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (JPG, 3.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (JPG, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (JPG, 4 MiB)
 • poręcze i szczegóły połączeń mostu (JPG, 1.7 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne ścieżki (JPG, 3 MiB)
 • przekrój podłużny mostu (JPG, 1.6 MiB)
 • przekrój poprzeczny mostu (JPG, 1.5 MiB)
 • słupek informacyjny Św.Jakuba (JPG, 823.5 KiB)
 • STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiORB most (DOC, 43.5 KiB)
 • uzgodnienia i opinie (PDF, 8 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne (PDF, 844.8 KiB)
 • widok i rzut poziomu mostu (JPG, 1.4 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 1 (PDF, 438.1 KiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 2 (JPG, 4.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 3 (JPG, 3.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 4 (JPG, 5 MiB)
 • zestawienie drewna dla mostu (PDF, 295.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu