ˆ

Zamówienia publiczne - przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-26 10:00:00 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO – STAROSTWO POWIATOWE i PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”. (IZPO.272.5.2017) ogłoszony
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 517.5 KiB)
 • zal. nr 1- formularz oferty cenowej (DOCX, 342.2 KiB)
 • zał.nr 2- ośwaidczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 341.5 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie dot.braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 343.1 KiB)
 • zał.nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 5 -wzór wykazu robót (DOCX, 341.2 KiB)
 • zał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOCX, 349.3 KiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 639.8 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF, 20.7 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu