ˆ

Zamówienia publiczne - przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-01-02 2017-01-23 10:00:00 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2020D OD RAKOSZYC DO CESARZOWIC WRAZ Z CHODNIKAMI I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ RAKOSZYCE-KULIN ogłoszony
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 7.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 211.5 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie dot. spełniania waunków udziału w postępowaniu (DOC, 45 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 38 KiB)
 • zał.nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz robót (DOC, 41 KiB)
 • zał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • charakterystyka obiektu (PDF, 22.5 KiB)
 • Organizacja docelowa ruchu - opis (DOC, 122.5 KiB)
 • decyzja - pozwolenie na budowę (1) (PDF, 287.4 KiB)
 • dcecyzja - pozwolenie na budowę (2) (PDF, 348.2 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 152.7 KiB)
 • raport - ocena podbudowy (PDF, 479.3 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.3 (PDF, 805.8 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.4 (PDF, 577.9 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.5 (PDF, 561 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.6 (PDF, 623.8 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.7 (PDF, 712.9 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.8 (PDF, 650.1 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.9 (PDF, 692.1 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.10 (PDF, 612.4 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.11 (PDF, 678 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.12 (PDF, 607.2 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.13 (PDF, 692 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.14 (PDF, 620.7 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.15 (PDF, 1.1 MiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.16 (PDF, 731.4 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.17 (PDF, 577.1 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.18 (PDF, 504.9 KiB)
 • SST (PDF, 725.6 KiB)
 • str.54-64 - wypis z planu zagodposarowania przestrzennego (PDF, 9.5 MiB)
 • str.65-81 decyzje i uzgodnienia (PDF, 7.4 MiB)
 • str.1 - 13 opis techniczny (PDF, 5.5 MiB)
 • str.33-37, część rysunkowa , przekroje i szczegóły (PDF, 3 MiB)
 • str.38-53 - wypis z planu zagospodarowania przestrzenngo (PDF, 8.8 MiB)
 • mapa poglądowa arkuszy - rys.1 (PDF, 1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.1 (PDF, 888.7 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.2 (PDF, 913 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.3 (PDF, 733.8 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.4 (PDF, 578.8 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.5 (PDF, 581.7 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.6 (PDF, 649.1 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.7 (PDF, 660.3 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.8 (PDF, 1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.9 (PDF, 1.1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.10 (PDF, 913.3 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.11 (PDF, 704.3 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.12 (PDF, 666.4 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.13 (PDF, 701.1 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.14 (PDF, 687.4 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.15 (PDF, 842.6 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.16 (PDF, 1.1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.17 (PDF, 956 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.18 (PDF, 431.6 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (1) z dn.11.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 5.1 MiB)
 • zał.7 - zmodyfikowany projekt umowy (DOC, 84 KiB)
 • SST oznakowanie poziome (PDF, 70.1 KiB)
 • SST warstwa wiążąca i ścieralna (PDF, 276.6 KiB)
 • zatwierdzenie organizacji ruchu (PDF, 363.8 KiB)
 • dwg częsc graficzna (ZIP, 7 MiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (2) z dn.11.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1.8 MiB)
 • zał.nr 1 - poprawiony formularz oferty cenowej (DOC, 39 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP (PDF, 337.2 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (3) z dn.13.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1 MiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (4) z dn.17.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1.6 MiB)
 • WYJASNIENIA DO SIWZ (5) z dn.18.01.2017r. (PDF, 450.6 KiB)
 • WYJASNIENIA DO SIWZ (6) z dn.18.01.2017r.(pytania i odpowiedzi) (PDF, 989.1 KiB)
2 2017-01-02 2017-01-23 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2069D NA ODCINKU SZYMANÓW – ZAWADKA ogłoszony
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (DOC, 219.5 KiB)
 • zal. nr 1- formularz oferty cenowej (DOC, 56 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie dot. spełniania waunków udziału w postępowaniu (DOC, 56 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 61 KiB)
 • zał.nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz robót (DOC, 57 KiB)
 • zał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 55.5 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOC, 107.5 KiB)
 • mapa ewidencyjna (PDF, 821.2 KiB)
 • mapa orientacyjna (JPG, 4.8 MiB)
 • opinia geotechniczna (PDF, 6.9 MiB)
 • opis techniczny (PDF, 1.3 MiB)
 • plan sytuacyjny cz.1 (JPG, 4 MiB)
 • plan sytuacyjny cz.2 (JPG, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny cz.3 (JPG, 2.9 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 110.7 KiB)
 • przekroje poprzeczne (PDF, 6 MiB)
 • SST (PDF, 1.2 MiB)
 • tabelamas ziemnych (Szymanów) (XLS, 48 KiB)
 • tabela mas ziemnych (Zawadka) (XLS, 29 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (1) z dn.11.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 3.9 MiB)
 • zał.7 - zmodyfikowany projekt umowy (DOC, 107 KiB)
 • wypis z rejestru gruntów (PDF, 233.6 KiB)
 • dwg częsc graficzna (7Z, 3.3 MiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ - zmiana terminu składania ofert (DOC, 56 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP (PDF, 339.4 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (2) z dn.13.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 818.5 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (3) z dn.17.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 811.9 KiB)
 • WYJASNIENIA DO SIWZ (4) z dn.18.01.2017r. (PDF, 494.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu