ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-21 2018-04-06 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2068D W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL.MAZUROWICKIEJ ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 79.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 37.6 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 39.4 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 37.6 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 39.2 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 47.2 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • projekt budowalny - opis (PDF, 160.4 KiB)
 • przekroje (PDF, 638.1 KiB)
 • SST (PDF, 590.3 KiB)
 • PZT (PDF, 1.5 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 63.5 KiB)
 • decyzja_lokaliz_1 (PDF, 1.3 MiB)
 • decyzja_2_rys (PDF, 1.8 MiB)
 • uzgodn_orange_1 (PDF, 948 KiB)
 • uzgodn_orange_2 (PDF, 1017.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu