ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-07 2017-06-22 10:00:00 POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I ŚCINKA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • zaL.nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 59.5 KiB)
 • zaL. nr 1a - przedmiar robót (DOC, 148 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie dot.spełniaia warunków udziału w postepowaniu (DOC, 42 KiB)
 • zał. nr 3 -oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania (DOC, 45 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOC, 41 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamóweinia (DOC, 40 KiB)
 • zał. nr 6 - wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji zamówiernia (DOC, 39.5 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOC, 84 KiB)
 • zał. nr 8 - informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • SST - podwójne utrwalenie nawierzchni (DOC, 102.5 KiB)
 • SST - pojedyncze utrwalenie nawierzchni (DOC, 56.5 KiB)
 • SST - ścinka poboczy (DOC, 54 KiB)
 • STWiOR - ścinka poboczy (DOC, 136.5 KiB)
 • SST - wymagania ogólne (DOC, 164 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu