ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-02 2017-08-17 10:00:00 ODTWORZENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ORAZ DOCIEPLENIE I WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIERSNIE w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 76.1 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.2 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.2 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 37.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA PŁN. I PŁD. (PDF, 622.5 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA ZACH. I WSCH. (PDF, 768.1 KiB)
 • DOCIEPLENIE ELEWACJI PIERSNO- projekt część opisowa (PDF, 2.4 MiB)
 • DOCIEPLENIE PIERSN0 - ELEWACJA PŁN. I WSCH. (PDF, 556.5 KiB)
 • DOCIEPLENIE PIERSN0 - ELEWACJA ZACH. I PŁD. (PDF, 508.1 KiB)
 • ELEWACJA ŚRODA ŚL. część opisowa (PDF, 2.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT - ELEWACJA ŚRODA SLĄSKA (PDF, 4.7 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT - ELEWACJA PIERSNO (PDF, 5.4 MiB)
 • STWiOR - elewacja Środa Śl. (PDF, 5.7 MiB)
 • STWiOR - elewacja Piersno (PDF, 5.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 336.6 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 1 pn." ELEWACJA ŚDS ŚRODA ŚLĄSKA" (PDF, 238 KiB)
2 2017-06-29 2017-07-20 10:00:00 wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO – STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 508.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 342.3 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.5 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postepowania (DOCX, 342.7 KiB)
 • zał. nr 4 - informacja o przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.1 KiB)
 • zał nr 5 - wzór wykazu robót (DOCX, 341 KiB)
 • zal. nr 6 - wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOCX, 349.7 KiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 639.8 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF, 20.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 401.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu