ˆ

Archiwum

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-02 2017-08-17 10:00:00 ODTWORZENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ORAZ DOCIEPLENIE I WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIERSNIE w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 76.1 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.2 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.2 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 37.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA PŁN. I PŁD. (PDF, 622.5 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA ZACH. I WSCH. (PDF, 768.1 KiB)
 • DOCIEPLENIE ELEWACJI PIERSNO- projekt część opisowa (PDF, 2.4 MiB)
 • DOCIEPLENIE PIERSN0 - ELEWACJA PŁN. I WSCH. (PDF, 556.5 KiB)
 • DOCIEPLENIE PIERSN0 - ELEWACJA ZACH. I PŁD. (PDF, 508.1 KiB)
 • ELEWACJA ŚRODA ŚL. część opisowa (PDF, 2.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT - ELEWACJA ŚRODA SLĄSKA (PDF, 4.7 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT - ELEWACJA PIERSNO (PDF, 5.4 MiB)
 • STWiOR - elewacja Środa Śl. (PDF, 5.7 MiB)
 • STWiOR - elewacja Piersno (PDF, 5.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 336.6 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 1 pn." ELEWACJA ŚDS ŚRODA ŚLĄSKA" (PDF, 238 KiB)
2 2017-07-27 2017-08-04 10:00:00 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH do samochodów będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 150.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 46 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udzialu w postepowaniu (DOC, 38 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z postepownia (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kaiptałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 294.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 365.9 KiB)
3 2017-07-21 2017-08-07 10:00:00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI ZABLOTO-KOSTOMŁOTY rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 374.7 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 343.9 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.3 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 342.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 341.3 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.6 KiB)
 • zał. nr 7 - informacja w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 341 KiB)
 • opis techniczny ścieżki (PDF, 4.2 MiB)
 • opis techniczny mostu (PDF, 3.5 MiB)
 • przedmiar - branża drogowa (PDF, 58 KiB)
 • przedmiar - branża mostowa (PDF, 1 MiB)
 • plan orientacyjny lokalizacji mostu (JPG, 2.3 MiB)
 • plan orientacyjny ścieżki (JPG, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (JPG, 2.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (JPG, 1.8 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (JPG, 3.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (JPG, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (JPG, 4 MiB)
 • poręcze i szczegóły połączeń mostu (JPG, 1.7 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne ścieżki (JPG, 3 MiB)
 • przekrój podłużny mostu (JPG, 1.6 MiB)
 • przekrój poprzeczny mostu (JPG, 1.5 MiB)
 • słupek informacyjny Św. Jakuba (JPG, 823.5 KiB)
 • STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiORB most (DOC, 43.5 KiB)
 • uzgodnienia i opinie (PDF, 8 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne (PDF, 844.8 KiB)
 • widok i rzut poziomu mostu (JPG, 1.4 MiB)
 • zał. do uzgodn.energet. - 1 (PDF, 438.1 KiB)
 • zał. do uzgodn.energet. - 2 (JPG, 4.5 MiB)
 • zał. do uzgodn.energet. - 3 (JPG, 3.5 MiB)
 • zał. do uzgodn.energet. - 4 (JPG, 5 MiB)
 • zestawienie drewna dla mostu (PDF, 295.3 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (dot.projektu umowy) (PDF, 328.7 KiB)
 • zał. nr 6 - zmodyfikowany projekt umowy (DOCX, 349.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOCX, 340.1 KiB)
4 2017-06-29 2017-07-20 10:00:00 wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO – STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 508.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 342.3 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.5 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postepowania (DOCX, 342.7 KiB)
 • zał. nr 4 - informacja o przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.1 KiB)
 • zał nr 5 - wzór wykazu robót (DOCX, 341 KiB)
 • zal. nr 6 - wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOCX, 349.7 KiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 639.8 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF, 20.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 401.8 KiB)
5 2017-06-12 2017-06-27 10:00:00 PRZEBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI UJAZD GÓRNY rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 205.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 48 KiB)
 • zał.nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (DOC, 38.5 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4- wzór wykazu robót budowalnych (DOC, 41 KiB)
 • zał. nr 5 - wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • zał. nr 6 - wzór wykazu sprzetu (DOC, 39 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOC, 78 KiB)
 • zał. nr 8 - informacja dot. grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 2.4 MiB)
 • STWiOR (DOC, 1.2 MiB)
 • Zestawienie podstawowych materiałów i robót (PDF, 675.3 KiB)
 • str.tytułowa - przebudowa mostu (PDF, 812.5 KiB)
 • stan istniejący - inwentaryzacja (PDF, 815.5 KiB)
 • Rysunek zestawczy - stan projektowy M3 (JPG, 11.3 MiB)
 • Rysunek zbrojeniowy M6 (JPG, 2 MiB)
 • Rysunek zbrojeniowy M5 (JPG, 11.7 MiB)
 • Rysunek gabarytowy (JPG, 2.6 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu M2 (JPG, 4.1 MiB)
 • Mapa zasadnicza (PDF, 1016.9 KiB)
 • Część opisowo-obliczeniowa (PDF, 8.5 MiB)
 • dokumenty - cz. 1 (PDF, 1.8 MiB)
 • dokumenty - cz.2 (PDF, 5.9 MiB)
 • dokumenty - cz.3 (PDF, 8 MiB)
 • dokumenty - cz.4 (PDF, 1.6 MiB)
 • dokumenty cz.5 (PDF, 1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowamnego w BZP (PDF, 289.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOC, 31 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 316.4 KiB)
6 2017-06-07 2017-06-22 10:00:00 POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I ŚCINKA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • zaL.nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 59.5 KiB)
 • zaL. nr 1a - przedmiar robót (DOC, 148 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie dot.spełniaia warunków udziału w postepowaniu (DOC, 42 KiB)
 • zał. nr 3 -oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania (DOC, 45 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOC, 41 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamóweinia (DOC, 40 KiB)
 • zał. nr 6 - wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji zamówiernia (DOC, 39.5 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOC, 84 KiB)
 • zał. nr 8 - informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • SST - podwójne utrwalenie nawierzchni (DOC, 102.5 KiB)
 • SST - pojedyncze utrwalenie nawierzchni (DOC, 56.5 KiB)
 • SST - ścinka poboczy (DOC, 54 KiB)
 • STWiOR - ścinka poboczy (DOC, 136.5 KiB)
 • SST - wymagania ogólne (DOC, 164 KiB)
 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (DOC, 33.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 356.3 KiB)
7 2017-04-11 2017-04-26 10:00:00 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO – STAROSTWO POWIATOWE i PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”. (IZPO.272.5.2017) rozstrzygnięty
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 517.5 KiB)
 • zal. nr 1- formularz oferty cenowej (DOCX, 342.2 KiB)
 • zał.nr 2- ośwaidczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 341.5 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie dot.braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 343.1 KiB)
 • zał.nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 5 -wzór wykazu robót (DOCX, 341.2 KiB)
 • zał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOCX, 349.3 KiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 639.8 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF, 20.7 MiB)
 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (PDF, 437.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 2 pn. 'BUDYNEK PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO " (PDF, 445.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA DLA CZĘŚCI 1 pn. ;BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO" (PDF, 369.6 KiB)
8 2017-03-27 2017-04-11 10:00:00 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO – STAROSTWO POWIATOWE i PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ”. rozstrzygnięty
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 8.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 517.5 KiB)
 • zal. nr 1- formularz oferty cenowej (DOCX, 342.1 KiB)
 • zał.nr 2- ośwaidczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 341.5 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie dot.braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 343.1 KiB)
 • zał.nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 5 -wzór wykazu robót (DOCX, 341.2 KiB)
 • zał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOCX, 349.3 KiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (PDF, 1.5 MiB)
 • AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA (PDF, 639.8 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF, 20.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 449.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 359.5 KiB)
9 2017-03-06 2017-03-15 10:00:00 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ rozstrzygnięty
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 41 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie dot. spełniania waunków udziału w postępowaniu (DOC, 38 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 46.5 KiB)
 • zał.nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 442 KiB)
 • INFOERMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 352.5 KiB)
10 2017-01-02 2017-01-23 10:00:00 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2020D OD RAKOSZYC DO CESARZOWIC WRAZ Z CHODNIKAMI I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ RAKOSZYCE-KULIN rozstrzygnięty
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 7.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 211.5 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie dot. spełniania waunków udziału w postępowaniu (DOC, 45 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 38 KiB)
 • zał.nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz robót (DOC, 41 KiB)
 • zał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • charakterystyka obiektu (PDF, 22.5 KiB)
 • Organizacja docelowa ruchu - opis (DOC, 122.5 KiB)
 • decyzja - pozwolenie na budowę (1) (PDF, 287.4 KiB)
 • dcecyzja - pozwolenie na budowę (2) (PDF, 348.2 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 152.7 KiB)
 • raport - ocena podbudowy (PDF, 479.3 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.3 (PDF, 805.8 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.4 (PDF, 577.9 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.5 (PDF, 561 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.6 (PDF, 623.8 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.7 (PDF, 712.9 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.8 (PDF, 650.1 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.9 (PDF, 692.1 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.10 (PDF, 612.4 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.11 (PDF, 678 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.12 (PDF, 607.2 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.13 (PDF, 692 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.14 (PDF, 620.7 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.15 (PDF, 1.1 MiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.16 (PDF, 731.4 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.17 (PDF, 577.1 KiB)
 • organizacja ruchu docelowego - rys.18 (PDF, 504.9 KiB)
 • SST (PDF, 725.6 KiB)
 • str.54-64 - wypis z planu zagodposarowania przestrzennego (PDF, 9.5 MiB)
 • str.65-81 decyzje i uzgodnienia (PDF, 7.4 MiB)
 • str.1 - 13 opis techniczny (PDF, 5.5 MiB)
 • str.33-37, część rysunkowa , przekroje i szczegóły (PDF, 3 MiB)
 • str.38-53 - wypis z planu zagospodarowania przestrzenngo (PDF, 8.8 MiB)
 • mapa poglądowa arkuszy - rys.1 (PDF, 1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.1 (PDF, 888.7 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.2 (PDF, 913 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.3 (PDF, 733.8 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.4 (PDF, 578.8 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.5 (PDF, 581.7 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.6 (PDF, 649.1 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.7 (PDF, 660.3 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.8 (PDF, 1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.9 (PDF, 1.1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.10 (PDF, 913.3 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.11 (PDF, 704.3 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.12 (PDF, 666.4 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.13 (PDF, 701.1 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.14 (PDF, 687.4 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.15 (PDF, 842.6 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.16 (PDF, 1.1 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.17 (PDF, 956 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu - rys.18 (PDF, 431.6 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (1) z dn.11.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 5.1 MiB)
 • zał.7 - zmodyfikowany projekt umowy (DOC, 84 KiB)
 • SST oznakowanie poziome (PDF, 70.1 KiB)
 • SST warstwa wiążąca i ścieralna (PDF, 276.6 KiB)
 • zatwierdzenie organizacji ruchu (PDF, 363.8 KiB)
 • dwg częsc graficzna (ZIP, 7 MiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (2) z dn.11.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1.8 MiB)
 • zał.nr 1 - poprawiony formularz oferty cenowej (DOC, 39 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP (PDF, 337.2 KiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (3) z dn.13.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1 MiB)
 • WYJASNJENIA DO SIWZ (4) z dn.17.01.2017r. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1.6 MiB)
 • WYJASNIENIA DO SIWZ (5) z dn.18.01.2017r. (PDF, 450.6 KiB)
 • WYJASNIENIA DO SIWZ (6) z dn.18.01.2017r.(pytania i odpowiedzi) (PDF, 989.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 435.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 575.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu