ˆ

Archiwum

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-06 2018-03-16 10:00:00 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ (IZPO.272.5.2018) w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 45 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 42 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 48 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 51 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 438.9 KiB)
2 2018-01-26 2018-02-13 10:00:00 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2070D W MIEJSCOWOŚCI WROCISŁAWICE (etap 1) - IZPO.272.3.2018 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 76.1 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 79.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 37.5 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 39.4 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 37.6 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 39.8 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 47.1 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37.5 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY (DOC, 42.5 KiB)
 • PLAN LOKALIZACJI HYDRANTÓW (PDF, 648.7 KiB)
 • PLAN SYTUACYJNY (PDF, 714.7 KiB)
 • PRZEKRÓJ CHODNIKA (PDF, 418.3 KiB)
 • PRZEKRÓJ WJAZDU (PDF, 377.2 KiB)
 • SCHEMAT HYDRANTU (PDF, 219 KiB)
 • SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (DOC, 1.4 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 96.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 327.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 288.6 KiB)
3 2018-01-25 2018-02-12 10:00:00 DOSTAWA ZESTAWU DO PIELĘGNACJI ZIELENI (IZPO.272.4.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 68.1 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40 KiB)
 • zał. nr 1A -szczegółowe parametry/ wartości oferowanego zestawu (DOC, 70.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 37.8 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 39.6 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 54 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37 KiB)
 • zał. nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 64 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 260.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 265.9 KiB)
4 2018-01-12 2018-01-29 10:00:00 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2020D W MIEJSCOWOŚCI DROGOMILOWICE (IZPO.272.2.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 79.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 37.5 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 39.4 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 37.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 47.1 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37.5 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY (DOC, 41.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) (DOC, 1.5 MiB)
 • PLAN SYTUACYJNY (PDF, 612.4 KiB)
 • PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK (PDF, 391.1 KiB)
 • PRZEKRÓJ PRZEZ WJAZD (PDF, 346.5 KiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 94.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 354.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 311.9 KiB)
5 2018-01-11 2018-01-22 10:00:00 DOSTAWA ZESTAWU DO PIELĘGNACJI ZIELENI (IZPO.272.1.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 67.7 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.1 KiB)
 • zał. nr 1A -szczegółowe parametry/ wartości oferowanego zestawu (DOC, 70.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 38 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 40.1 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 54 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37.1 KiB)
 • zał. nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 63.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 283.7 KiB)
 • INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 325.1 KiB)
6 2017-12-19 2018-01-05 10:00:00 DOSTAWA ZESTAWU DO PIELĘGNACJI ZIELENI ( IZPO.272.22.2017) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 67.7 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40 KiB)
 • zał. nr 1A -szczegółowe parametry/ wartości oferowanego zestawu (DOC, 70.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 40 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 55 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37.1 KiB)
 • zał. nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 63.5 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (1) odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 270.5 KiB)
 • pytania wykonawców z dnia 22 grudnia 2017r. (PDF, 271.1 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (2) -odpowiedzi na pytania z dnia 22.12.2017r. i modyfikacja SIWZ (zmiana terminu składania ofert) (PDF, 595.8 KiB)
 • zmodyfikowany dokument gwarancyjny ( załącznik do umowy) (DOC, 32.5 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 276.3 KiB)
 • pytania wykonawców z dnia 22 grudnia 2017r. cz.2. (PDF, 239.8 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (3) -odpowiedzi na pytania z dnia 22.12.2017r. /modyfikacja SIWZ (zmiana terminu składania ofert) (PDF, 298.4 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (2) (PDF, 278.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 284.9 KiB)
 • INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 231.1 KiB)
7 2017-12-11 2018-01-04 10:00:00 PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH nr 2052D, 2054D i 2057D relacji BRZEZINKA ŚREDZKA –GOSŁAWICE -PRĘŻYCE-LENARTOWICE -KSIĘGINICE – ETAP I rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 77.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 37.5 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 39.4 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 45.6 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOCX, 37.7 KiB)
 • STWiORG DROGI (ZIP, 2.3 MiB)
 • opis techn. Prężyce oświetl. (PDF, 715.2 KiB)
 • PB Brzezinka Śr.-Księginice - Org.Ruchu (PDF, 637.5 KiB)
 • Prężyce PZT oświetlenie (PDF, 2.3 MiB)
 • Prężyce - schemat (PDF, 250.1 KiB)
 • PRZEDMIAR Brzezinka Śr.- Księginice - drogi (PDF, 174.5 KiB)
 • PRZEDMIAR Prężyce oświetl (PDF, 44.3 KiB)
 • PW Brzezinka Śr._Księginice - opis (PDF, 704 KiB)
 • PW drogi rys.1 orientacja (PDF, 2 MiB)
 • PW drogi - rys.2 - plan sytuacyjny cz.1 (PDF, 1.2 MiB)
 • PW drogi - plan sytuacyjny cz.2 (PDF, 781.6 KiB)
 • PW drogi - plan sytuacyjny cz.3 (PDF, 3.1 MiB)
 • PW drogi - plan sytuacyjny cz.4 (PDF, 843 KiB)
 • PW drogi - rys.3 - profil podłużny cz.1 (PDF, 1.2 MiB)
 • PW drogi - rys.3 - profil podłużny cz.2 (PDF, 981.2 KiB)
 • PW drogi - rys.3 - profil podłużny cz.3 (PDF, 627 KiB)
 • PW drogi - rys.4 - przekroje (PDF, 707.2 KiB)
 • rys.1 orientacja (PDF, 3 MiB)
 • rys. 2 - 1 org.proj. cz. 1 (PDF, 521.7 KiB)
 • rys. 2 - 2 org.proj. cz. 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • rys. 2 - 3 org.proj. cz. 3 (PDF, 373.3 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Prężyce oświetl. (PDF, 757.2 KiB)
 • zal. nr 1 - poprawiony formularz oferty cenowej (DOC, 80 KiB)
 • pytania wykonawców z dnia 19 i 20 grudnia 2017r. (PDF, 423.9 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (1) -odpowiedzi na pytania z dnia 19 i 20 grudnia 2017r. (PDF, 697.1 KiB)
 • dokumentacja -OCENA STANU NAWIERZCHNI (ZIP, 61.8 MiB)
 • pytania wykonawców z dnia 20 grudnia 2017r. cz.2. (PDF, 330.5 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (2) -odpowiedzi na pytania z dnia 20.12.2017r. cz.2 (PDF, 422.2 KiB)
 • modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 272.9 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 274.6 KiB)
 • pytania wykonawców z dnia 22 grudnia 2017r. cz.2. (PDF, 362.1 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (3) -odpowiedzi na pytania z dnia 22 grudnia 2017r. (PDF, 342.6 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (4) (PDF, 280.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 384 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 363.1 KiB)
8 2017-11-16 2017-12-08 10:00:00 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2075D - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI CIECHÓW - CESARZOWICE rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 380.1 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.6 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 342.6 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 343 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 349.7 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.3 KiB)
 • plan orientacyjny (PDF, 3.5 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (PDF, 2.2 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (PDF, 3.2 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (PDF, 2.4 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 4 (PDF, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 5 (PDF, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 6 (PDF, 6.8 MiB)
 • projekt -część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt -część opisowa 2 uzgodnienia (PDF, 11.4 MiB)
 • projekt -część opisowa - opis techniczny (PDF, 1.9 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne (PDF, 3.1 MiB)
 • przepust 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • przepust 2 (PDF, 2.8 MiB)
 • słupek informacyjny Św. Jakuba (PDF, 522.6 KiB)
 • SST (ZIP, 1.7 MiB)
 • stan pierwotny - rys.1 (PDF, 4.8 MiB)
 • stan pierwotny - rys.2 (PDF, 3.8 MiB)
 • stan pierwotny - rys.3 (PDF, 2.5 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 1 (PDF, 4.6 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 2 (PDF, 3.7 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 3 (PDF, 3.1 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 4 (PDF, 3.5 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 5 (PDF, 4.1 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 6 (PDF, 13.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 121.1 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 7.3 MiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (wersja poprawiona) (DOC, 383 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (1)- zmiana terminu składania ofert (PDF, 259.4 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 276.5 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 276.5 KiB)
 • pytania wykonawców z dnia 29 listopada (PDF, 285 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (2) -odpowiedzi na pytania z dnia 29 listopada (PDF, 315.3 KiB)
 • SST - warstwa filtracyjna (wersja poprawiona) (PDF, 72.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 702.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 688.7 KiB)
9 2017-11-15 2017-12-06 10:00:00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI ZABŁOTO-KOSTOMŁOTY rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 379.2 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 343.7 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 342.8 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 341.3 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 342.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 349.4 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341 KiB)
 • opis techniczny ścieżki (PDF, 4.2 MiB)
 • opis techniczny mostu (PDF, 3.5 MiB)
 • przedmiar - branża drogowa (PDF, 58 KiB)
 • przedmiar - branża mostowa (PDF, 1 MiB)
 • plan orientacyjny lokalizacji mostu (JPG, 2.3 MiB)
 • plan orientacyjny ścieżki (JPG, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (JPG, 2.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (JPG, 1.8 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (JPG, 3.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (JPG, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (JPG, 4 MiB)
 • poręcze i szczegóły połączeń mostu (JPG, 1.7 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne ścieżki (JPG, 3 MiB)
 • przekrój podłużny mostu (JPG, 1.6 MiB)
 • przekrój poprzeczny mostu (JPG, 1.5 MiB)
 • słupek informacyjny Św.Jakuba (JPG, 823.5 KiB)
 • STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiORB most (DOC, 43.5 KiB)
 • uzgodnienia i opinie (PDF, 8 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne (PDF, 844.8 KiB)
 • widok i rzut poziomu mostu (JPG, 1.4 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 1 (PDF, 438.1 KiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 2 (JPG, 4.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 3 (JPG, 3.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 4 (JPG, 5 MiB)
 • zestawienie drewna dla mostu (PDF, 295.3 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 988 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 429.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 425 KiB)
10 2017-09-25 2017-10-06 10:00:00 DOSTAWA AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 68.1 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40 KiB)
 • zał. nr 2 - oświAdczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.8 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 39.8 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 58.5 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.1 KiB)
 • MODYFIKACJA do SIWZ (zmiana zał.nr 1A inr 6 oraz terminu składania ofert) (PDF, 329.5 KiB)
 • nowy zal. nr 1A - szczegółowe parametry oferowanego sprzętu (DOC, 66 KiB)
 • nowy zał. nr 6 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP (PDF, 272.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 313.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 479.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu