Archiwalne zamówienia publiczne - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

Archiwum

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-25 2018-08-14 10:00:00 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „UTWORZENIE POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ” w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (DOC, 541.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (nr 1-5 i nr 7) (ZIP, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 - PROJEKT UMOWY (DOCX, 350.8 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) (PDF, 463.3 KiB)
 • PFU część informacyjna (ZIP, 14.6 MiB)
 • KONCEPCJA-BUDYNEK-SALA (ZIP, 24.8 MiB)
 • KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA (ZIP, 5.7 MiB)
 • INWENTARYZACJA BUDOWLANA (ZIP, 1.9 MiB)
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA (ZIP, 10 MiB)
 • DWG (ZIP, 6.5 MiB)
 • PRZEDMIARY/ ZESTAWIENIA (ZIP, 2.8 MiB)
 • WYJASNIENIA DO SIWZ (odpowiedzi na pytania wykonawców) -1 (PDF, 496.8 KiB)
 • PYTANIA WYKONAWCÓW (2) (PDF, 969.4 KiB)
 • WYJASNIENIA /MODYFIKACJA SIWZ (odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiana termin u składania ofert ) -2 (PDF, 1.3 MiB)
 • ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 513.7 KiB)
 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (PDF, 389.7 KiB)
2 2018-06-07 2018-06-22 10:00:00 POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I ŚCINKA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH (IZPO.272.13.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOC, 213 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (zał. nr 1,2,3,4,5,6 i 8) (ZIP, 125.3 KiB)
 • projekt umowy (zał.nr 7) (DOCX, 48.5 KiB)
 • SST wymagania ogólne (DOC, 164 KiB)
 • SST pojedyn.utrwal. (DOC, 56.5 KiB)
 • SSI podwojne utrwal. (DOC, 102.5 KiB)
 • SST scinka poboczy (DOC, 54 KiB)
 • STWiOR ścika poboczy (DOC, 136.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 348.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
3 2018-06-01 2018-06-18 10:00:00 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2014D W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE (IZPO.272.12.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (zał. nr 1,2,3,4,5 i 7) (ZIP, 231.8 KiB)
 • projekt umowy (zał.nr 6) (DOCX, 46.9 KiB)
 • projekt etap 1 (ZIP, 11.5 MiB)
 • projekt etap 2 (ZIP, 34.8 MiB)
 • STWIOR etap 1 (ZIP, 3.1 MiB)
 • STWIOR etap 2 (ZIP, 3.6 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT 1 (PDF, 259.5 KiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT 2 (PDF, 262.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 292.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 283 KiB)
4 2018-06-01 2018-06-18 10:00:00 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2075D W MIEJSCOWOSCI PAŹDZIORNO (IZPO.272.11.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (zał. nr 1,2,3,4,5 i 7) (ZIP, 191 KiB)
 • projekt umowy (zał.nr 6) (DOCX, 47.2 KiB)
 • opis techniczny (PDF, 926.7 KiB)
 • plan orientacyjny (PDF, 2.9 MiB)
 • przekroje (ZIP, 3.2 MiB)
 • PZT (ZIP, 1.4 MiB)
 • STWiOR (ZIP, 3.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 362 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 283.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 309.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 296.9 KiB)
5 2018-05-10 2018-05-25 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2062D NA ODCINKU WE WSI SLUP (IZPO.272.10.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 72.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ (od nr 1 do nr 7) (ZIP, 273.9 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY (PDF, 240.6 KiB)
 • SST (PDF, 1 MiB)
 • mapa (PDF, 374 KiB)
 • profil podłuzny (PDF, 113.6 KiB)
 • przekrój poprzeczny (PDF, 124 KiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 230.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 332.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 296.6 KiB)
6 2018-05-07 2018-05-16 10:00:00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ p.n. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU OD GRANICY ŚRODY ŚLĄSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2068D W MALCZYCACH WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ CHOMIĄŻA-MALCZYCE” (IZPO.272.9.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOC, 163 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (zał. nr 1,2,3,4,5 i 7) (ZIP, 110.1 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOC, 43 KiB)
 • mapka (PDF, 1.4 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 428.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 389.8 KiB)
7 2018-04-16 2018-05-07 10:00:00 BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KULIN I CESARZOWICE W KRAINIE ŁEGÓW ODRZAŃSKICH (IZPO.272.8.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 59 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 57 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 59.5 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOC, 58.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 64.5 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOC, 103 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY opis (PDF, 642.9 KiB)
 • przekroje poprzeczne (PDF, 3.6 MiB)
 • przekrój normalny (PDF, 385.9 KiB)
 • PZT 1 (PDF, 1 MiB)
 • PZT 2 (PDF, 1008.8 KiB)
 • PZT 3 (PDF, 1 MiB)
 • PZT 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • SST (PDF, 1.1 MiB)
 • decyzja (MID) (PDF, 717 KiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 40.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 425.1 KiB)
 • INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 299.7 KiB)
8 2018-03-26 2018-04-13 10:00:00 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KULIN I CESARZOWICE W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH (IZPO.272.7.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 59 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 57 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 59.5 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOC, 58.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 64 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY opis (PDF, 642.9 KiB)
 • przekroje poprzeczne (PDF, 3.6 MiB)
 • przekrój normalny (PDF, 385.9 KiB)
 • PZT 1 (PDF, 1 MiB)
 • PZT 2 (PDF, 1008.8 KiB)
 • PZT 3 (PDF, 1 MiB)
 • PZT 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • SST (PDF, 1.1 MiB)
 • decyzja (MID) (PDF, 717 KiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 40.2 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (projektu umowy) (PDF, 568.1 KiB)
 • zał. nr 6 - zmodyfikowany projekt umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • pytania wykonawców (1) (PDF, 303.2 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ(1) odpowiedzi na pytania wykonawców i modyfikacja SIWZ (zmiana terminu składania ofert) (PDF, 374.9 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (zmiana terminu składania ofert) (PDF, 272.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 378.3 KiB)
 • INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 300.1 KiB)
9 2018-03-21 2018-04-06 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2068D W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL.MAZUROWICKIEJ rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 75.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 79.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 37.6 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 39.4 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 37.6 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 39.2 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 47.2 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • projekt budowalny - opis (PDF, 160.4 KiB)
 • przekroje (PDF, 638.1 KiB)
 • SST (PDF, 590.3 KiB)
 • PZT (PDF, 1.5 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 63.5 KiB)
 • decyzja_lokaliz_1 (PDF, 1.3 MiB)
 • decyzja_2_rys (PDF, 1.8 MiB)
 • uzgodn_orange_1 (PDF, 948 KiB)
 • uzgodn_orange_2 (PDF, 1017.3 KiB)
 • pytania wykonawców (1) (PDF, 390.8 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (1) odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 363.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 362.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 324.1 KiB)
10 2018-03-06 2018-03-16 10:00:00 DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ (IZPO.272.5.2018) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 45 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 42 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 48 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 51 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 438.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 354.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu