ˆ

Archiwum

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-16 2017-12-08 10:00:00 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2075D - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI CIECHÓW - CESARZOWICE rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 380.1 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.6 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 342.6 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 343 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 349.7 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341.3 KiB)
 • plan orientacyjny (PDF, 3.5 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (PDF, 2.2 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (PDF, 3.2 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (PDF, 2.4 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 4 (PDF, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 5 (PDF, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 6 (PDF, 6.8 MiB)
 • projekt -część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt -część opisowa 2 uzgodnienia (PDF, 11.4 MiB)
 • projekt -część opisowa - opis techniczny (PDF, 1.9 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne (PDF, 3.1 MiB)
 • przepust 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • przepust 2 (PDF, 2.8 MiB)
 • słupek informacyjny Św. Jakuba (PDF, 522.6 KiB)
 • SST (ZIP, 1.7 MiB)
 • stan pierwotny - rys.1 (PDF, 4.8 MiB)
 • stan pierwotny - rys.2 (PDF, 3.8 MiB)
 • stan pierwotny - rys.3 (PDF, 2.5 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 1 (PDF, 4.6 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 2 (PDF, 3.7 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 3 (PDF, 3.1 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 4 (PDF, 3.5 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 5 (PDF, 4.1 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne 6 (PDF, 13.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 121.1 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 7.3 MiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (wersja poprawiona) (DOC, 383 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (1)- zmiana terminu składania ofert (PDF, 259.4 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 276.5 KiB)
 • ogoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w BZP (PDF, 276.5 KiB)
 • pytania wykonawców z dnia 29 listopada (PDF, 285 KiB)
 • wyjasnienia do SIWZ (2) -odpowiedzi na pytania z dnia 29 listopada (PDF, 315.3 KiB)
 • SST - warstwa filtracyjna (wersja poprawiona) (PDF, 72.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 702.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 688.7 KiB)
2 2017-11-15 2017-12-06 10:00:00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI ZABŁOTO-KOSTOMŁOTY rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 379.2 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 343.7 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 342.8 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 341.3 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 342.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 349.4 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 341 KiB)
 • opis techniczny ścieżki (PDF, 4.2 MiB)
 • opis techniczny mostu (PDF, 3.5 MiB)
 • przedmiar - branża drogowa (PDF, 58 KiB)
 • przedmiar - branża mostowa (PDF, 1 MiB)
 • plan orientacyjny lokalizacji mostu (JPG, 2.3 MiB)
 • plan orientacyjny ścieżki (JPG, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (JPG, 2.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (JPG, 1.8 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (JPG, 3.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (JPG, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (JPG, 4 MiB)
 • poręcze i szczegóły połączeń mostu (JPG, 1.7 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne ścieżki (JPG, 3 MiB)
 • przekrój podłużny mostu (JPG, 1.6 MiB)
 • przekrój poprzeczny mostu (JPG, 1.5 MiB)
 • słupek informacyjny Św.Jakuba (JPG, 823.5 KiB)
 • STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiORB most (DOC, 43.5 KiB)
 • uzgodnienia i opinie (PDF, 8 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne (PDF, 844.8 KiB)
 • widok i rzut poziomu mostu (JPG, 1.4 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 1 (PDF, 438.1 KiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 2 (JPG, 4.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 3 (JPG, 3.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 4 (JPG, 5 MiB)
 • zestawienie drewna dla mostu (PDF, 295.3 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 988 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 429.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 425 KiB)
3 2017-09-25 2017-10-06 10:00:00 DOSTAWA AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 68.1 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40 KiB)
 • zał. nr 2 - oświAdczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.8 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 39.8 KiB)
 • zał. nr 4 - projekt umowy (DOC, 58.5 KiB)
 • zał. nr 5 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.1 KiB)
 • MODYFIKACJA do SIWZ (zmiana zał.nr 1A inr 6 oraz terminu składania ofert) (PDF, 329.5 KiB)
 • nowy zal. nr 1A - szczegółowe parametry oferowanego sprzętu (DOC, 66 KiB)
 • nowy zał. nr 6 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOC, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP (PDF, 272.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 313.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 479.8 KiB)
4 2017-09-14 2017-09-27 10:00:00 BADANIE GLEB I PŁODÓW ROLNYCH NA OBSZARZE POWIATU ŚREDZKIEGO (IZPO.272.18.2017) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (DOC, 166 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 20.5 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOC, 38 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz usług (DOC, 28.5 KiB)
 • zał.nr 6 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOC, 29 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (DOC, 50.5 KiB)
 • zał. nr 9 - wykaz ilościowej lokalizacji poboru prób glebowych (DOCX, 13.4 KiB)
 • zał. nr 9A - ilościowa lokalizacja poboru prób glebowych w zasiegu oddziaływania potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń (DOC, 43 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ (zmiana zał.nr 8 i terminu składania ofert) (PDF, 263.1 KiB)
 • zmodyfikowany zał.nr 8 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 22.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP (PDF, 250.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 270.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 283.5 KiB)
5 2017-09-05 2017-09-20 10:00:00 ODTWORZENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAOMPOMOCY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (IZPO.272.17.2017) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74.2 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.3 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.3 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 38.4 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 38 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA PŁN. I PŁD. (PDF, 622.5 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA ZACH. I WSCH. (PDF, 768.1 KiB)
 • ELEWACJA ŚRODA ŚL. część opisowa (PDF, 2.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 4.7 MiB)
 • STWiOR (PDF, 5.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 302.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 226.7 KiB)
6 2017-09-04 2017-09-15 10:00:00 DOSTAWA ART.PAPIERNICZYCH I TONERÓW (IZPO.272.15.2017) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 70.1 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 44 KiB)
 • zal. nr 1a - formularz oferty cenowej (dla części 1) ART.PAPIERNICZE (DOC, 127.5 KiB)
 • zal. nr 1b - formularz oferty cenowej (dla części 2) TONERY (DOC, 110 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOC, 38 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz dostaw (DOC, 39.5 KiB)
 • zał. nr 5 - projekt umowy (DOC, 40 KiB)
 • zał. nr 6 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 419.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT dla części 1 i części 2 (PDF, 658.5 KiB)
7 2017-08-18 2017-09-04 10:00:00 ODTWORZENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE SLĄSKIEJ (IZPO.272.14.2017) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 74 KiB)
 • zal. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.2 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.3 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 37.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • Budynek w Środzie Śląskiej elewacja północna i południowa - rysunek (PDF, 622.5 KiB)
 • Budynek w Środzie Śląskiej elwacja zachodnia i wschodnia - rysunek (PDF, 768.1 KiB)
 • Elewacja w Środzie Śląskiej - część opisowa (PDF, 2.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 4.7 MiB)
 • STWiOR (PDF, 5.7 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 226 KiB)
8 2017-08-08 2017-08-23 10:00:00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI ZABLOTO-KOSTOMŁOTY (IZPO.272.12.2017) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 374.8 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 344 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 341.4 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 343 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 341.3 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 341.6 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 349.4 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 341.1 KiB)
 • opis techniczny ścieżki (PDF, 4.2 MiB)
 • opis techniczny mostu (PDF, 3.5 MiB)
 • przedmiar - branża drogowa (PDF, 58 KiB)
 • przedmiar - branża mostowa (PDF, 1 MiB)
 • plan orientacyjny lokalizacji mostu (JPG, 2.3 MiB)
 • plan orientacyjny ścieżki (JPG, 2.3 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 1 (JPG, 2.6 MiB)
 • plan sytuacyjny istniejący 2 (JPG, 1.8 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 1 (JPG, 3.3 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 2 (JPG, 2.7 MiB)
 • plan sytuacyjny projektowany 3 (JPG, 4 MiB)
 • poręcze i szczegóły połączeń mostu (JPG, 1.7 MiB)
 • przekroje konstrukcyjne ścieżki (JPG, 3 MiB)
 • przekrój podłużny mostu (JPG, 1.6 MiB)
 • przekrój poprzeczny mostu (JPG, 1.5 MiB)
 • słupek informacyjny Św.Jakuba (JPG, 823.5 KiB)
 • STWiORB (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiORB most (DOC, 43.5 KiB)
 • uzgodnienia i opinie (PDF, 8 MiB)
 • uzgodnienia energetyczne (PDF, 844.8 KiB)
 • widok i rzut poziomu mostu (JPG, 1.4 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 1 (PDF, 438.1 KiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 2 (JPG, 4.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 3 (JPG, 3.5 MiB)
 • załącznik do uzgodnienia energetycznego 4 (JPG, 5 MiB)
 • zestawienie drewna dla mostu (PDF, 295.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 302.1 KiB)
9 2017-08-02 2017-08-17 10:00:00 ODTWORZENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ORAZ DOCIEPLENIE I WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIERSNIE rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 76.1 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOCX, 40.2 KiB)
 • zał. nr 2 - ośwaidczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOCX, 37.2 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidaczenie w zakresie przesłanek do wykluczenia (DOCX, 38.9 KiB)
 • zał. nr 4 - wykaz robót (DOCX, 38.1 KiB)
 • zał.nr 5 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (DOCX, 37.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (DOCX, 44.6 KiB)
 • zał. nr 7 - oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej (DOCX, 37.6 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA PŁN. I PŁD. (PDF, 622.5 KiB)
 • BUDYNEK ŚRODA ŚL. ELEWACJA ZACH. I WSCH. (PDF, 768.1 KiB)
 • DOCIEPLENIE ELEWACJI PIERSNO- projekt część opisowa (PDF, 2.4 MiB)
 • DOCIEPLENIE PIERSN0 - ELEWACJA PŁN. I WSCH. (PDF, 556.5 KiB)
 • DOCIEPLENIE PIERSN0 - ELEWACJA ZACH. I PŁD. (PDF, 508.1 KiB)
 • ELEWACJA ŚRODA ŚL. część opisowa (PDF, 2.9 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT - ELEWACJA ŚRODA SLĄSKA (PDF, 4.7 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT - ELEWACJA PIERSNO (PDF, 5.4 MiB)
 • STWiOR - elewacja Środa Śl. (PDF, 5.7 MiB)
 • STWiOR - elewacja Piersno (PDF, 5.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 336.6 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 1 pn." ELEWACJA ŚDS ŚRODA ŚLĄSKA" (PDF, 238 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (dla części 2) (PDF, 326.4 KiB)
10 2017-07-27 2017-08-04 10:00:00 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH do samochodów będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOC, 150.5 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz oferty cenowej (DOC, 46 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie w zakresie spełniania warunków udzialu w postepowaniu (DOC, 38 KiB)
 • zał. nr 3 - ośwaidczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z postepownia (DOC, 44.5 KiB)
 • zał. nr 4 - oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kaiptałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 294.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 365.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu