ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula Informacyjna dotycząca petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PETYCJI  
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Wszelkie pisma należy kierować na adres
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4 Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, np. do organu właściwego do rozpatrzenia petycji, do sądu administracyjnego. Odbiorcą danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej jest hostingodawca Urzędu, dostawca oprogramowania oraz osoby korzystające ze stron Urzędu.. Dane osobowe mogą być opublikowane na stronie internetowej łącznie z treścią petycji, tylko w przypadku wyrażenia zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość na adres .
5. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), które przewiduje wieczyste przechowywanie petycji.
6. Uprawnienie podmiotu
Uprawnienia z art. 15-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. Prawo do wniesienia skargi. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
7 Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, czyli jest warunkiem rozpatrzenia Państwa petycji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Żałobniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 09:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Pstrowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 09:53:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Pstrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 09:57:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »