ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji nr 442/2023 z dnia 08.09.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Źródła wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego". W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przedudowa dróg gminnych na terenie gminy Miękinia. Źródła – ul. Familijna", przewidzianego do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach, które zostały objęte wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tj. działkach nr (225dr, 270/1dr, 137/5, 137/4, 138/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153/1, 154, 155, 156, 158/3, 159/1, 159/3, 160/1, AM - 2), obręb ewidencyjny – 0026 Źródła, jednostka ewidencyjna – 021803_5, Miękinia – obszar wiejski.

Załączniki

Pobierz dane XML Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji nr 442/2023 z dnia 08.09.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Źródła wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego". W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przedudowa dróg gminnych na terenie gminy Miękinia. Źródła – ul. Familijna", przewidzianego do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach, które zostały objęte wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tj. działkach nr (225dr, 270/1dr, 137/5, 137/4, 138/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153/1, 154, 155, 156, 158/3, 159/1, 159/3, 160/1, AM - 2), obręb ewidencyjny – 0026 Źródła, jednostka ewidencyjna – 021803_5, Miękinia – obszar wiejski. Drukuj informację Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji nr 442/2023 z dnia 08.09.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Źródła wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego". W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przedudowa dróg gminnych na terenie gminy Miękinia. Źródła – ul. Familijna", przewidzianego do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach, które zostały objęte wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tj. działkach nr (225dr, 270/1dr, 137/5, 137/4, 138/1, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153/1, 154, 155, 156, 158/3, 159/1, 159/3, 160/1, AM - 2), obręb ewidencyjny – 0026 Źródła, jednostka ewidencyjna – 021803_5, Miękinia – obszar wiejski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Braczkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 08:04:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Markowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 08:04:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Markowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 08:07:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej klasy D w Środzie Śląskiej – łącznika pomiędzy drogą gminną klasy L – ul. Jabłkową a ul. Gruszkową drogą KDD 84 (wg MPZP) wraz z budową sieci kanalizacji teletechnicznej i kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami", przewidzianej do realizacji działkach nr: 1/1, 1/58, 1/73 AM – 28, obręb ewidencyjny – 0003 Środa Śląska, jednostka ewidencyjna – 021804_4, Środa Śląska – miasto.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Braczkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-08 11:28:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Markowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-08 11:30:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Markowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08 11:30:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.07.2023 r. poz. 4378)”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Paciorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-28 10:26:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamilla Wilańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-28 10:27:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamilla Wilańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-28 10:27:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 102/1 obr. Cesarzowice przy drodze gminnej nr 355

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Łukaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 10:17:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamilla Wilańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 10:18:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamilla Wilańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 10:18:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 84 oraz 453 obręb Ujazd Górny, Gmina Udanin

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Łukaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 13:25:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamilla Wilańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 13:29:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamilla Wilańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 13:29:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) zawiadamia się, że w dniu 28 października 2022 r. o godz. 10:15 rozpoczną się czynności ustalenia przebiegu granic w punkcie pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 136/4, 136/5 oraz 135, położonymi w obrębie Rakoszyce gminy Środa Śląska.

Akapit nr 1 - brak tytułu

POUCZENIE
Niniejszym informuje się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby biorącej udział w tych czynnościach oraz o tym, że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Sokołowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-06 11:05:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-06 11:07:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-06 11:07:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11/4, obręb Lipnica, jednostka ewidencyjna Środy Śląskiej - obszar wiejski z działkami sąsiednimi nr 9, 11/5, 13 i 306/3.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Geodeta uprawniony
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 13:57:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 13:58:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 13:58:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 214/4 położonej w obrębie Głoska gmina Miękinia.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacja prac geodezyjnych GKK.6640.2210.2021 dotyczącej wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych proszę o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego orz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zawiadowmienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej gruntów i budynków brak jest prawidłowego adresu właściciela. Poczta Polska nie dostarczyła zawiadomienia ponieważ wskazany w operacie ewidencyji gruntów i budynków adres nie istnieje. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Ziembicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-03 14:31:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Wilański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-03 14:34:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Wilański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-03 14:34:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 roku informujące o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Ruczakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-02 12:11:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Wajda-Fedyna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-02 12:13:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Wajda-Fedyna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-02 12:13:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wznowieniu punktów granicznych oraz okazaniu granic

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Na podstawie Art.39, ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz,2052), zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Starostwie Powiatowym w Środa Śląskiej pod numerem GKK.6640.1168.2021 zawiadamia się, że w dniu 18 października 2021 r. o godzinie 1100 na gruncie zostaną przeprowadzone czynności wznowienia punktów granicznych oraz okazania granic nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu : Kostomłoty, gminy: Kostomłoty, powiat: średzki, arkusz mapy ewidencji gruntów numer 5, jako działka numer 361/2 oraz 353/9 z nieruchomościami sąsiednimi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Wilański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-10 08:49:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Wilański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-10 08:51:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Wilański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 08:51:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji