ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:42 Edycja elementu załącznik do informacji PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:29:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji RODO klauzula informacyjna dla stron UAB - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:14:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:13:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:13:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art 45a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:12:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:12:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-8 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:10:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
14:09:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PB-4 Zgłoszenie rozbiórki - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony