ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji B4 - informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszklanego, oświadczenia o posiadanym prawie - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:19 Deaktywacja elementu załącznik do informacji klauzula informacyjna dla stron UAB - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:19 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego cząści - wer 1-2021 z 18-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:19 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do siąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - wersja 1-2021 z 18-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:19 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-13 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art 45a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - wersja 1-2021 z 18-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:18 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę -wersja 1-2021 z 20-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:18 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-4 Zgłoszenie rozbiórki-wersja druku 1-2021 z 18-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:18 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę -wersja druku 1-2021 z 26-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:18 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wersja 1-2021 z dnia 18-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:17 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych - wer druku 1-2021 z 18-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony