ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:17 Deaktywacja elementu załącznik do informacji ePB -11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu - wersja 1-2021 z 20-02-2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu
13:57:17 Deaktywacja elementu załącznik do informacji oświadczenie o rezygnacji z możliwości wniesienia odwołania od decyzji 127a KPA - Nazwa elementu do którego przynależy: Formularze-Wzory dokumentów Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:47:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:46:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:45:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:44:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:43:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:42:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:41:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu
09:40:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularze-Wzory dokumentów: Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony