ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 324/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r Magdalena Rutkowska
14:16:06 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 324/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r Magdalena Rutkowska
14:14:24 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 324/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r Magdalena Rutkowska
14:14:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 324/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r Magdalena Rutkowska
« powrót do poprzedniej strony