ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr 267/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Bogumiły Waśniewskiej Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.2 „ Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz wszelkich czynności związanych z jej realizacją

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lucyna Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 12:00:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 12:02:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:02:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 266/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Bogumiły Waśniewskiej Starszego Inspektora Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego Powiatowych Urzędów Pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś 8 „ Rynek pracy", Priorytet 8.1 ( PI 8 i) „Zapewnienie dostępu do zatrudnienia” Działanie 8.1 „Projekty Powiatowych Urzędów Pracy”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lucyna Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:59:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:59:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 11:59:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 265/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Haliny Semegen Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.2 „ Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz wszelkich czynności związanych z jej realizacją,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lucyna Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:57:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:57:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 11:57:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 264/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Pani Haliny Semegen Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej m.in. do zawarcia umowy projektu pozakonkursowego Powiatowych Urzędów Pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś 8 „ Rynek pracy", Priorytet 8.1 ( PI 8 i) „Zapewnienie dostępu do zatrudnienia” Działanie 8.1 „Projekty Powiatowych Urzędów Pracy”,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lucyna Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:55:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:55:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 11:55:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 263/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Osiek, gmina Kostomłoty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Możejko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Możejko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:51:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:51:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:04:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 262/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Bogumiły Waśniewskiej - starszemu Inspektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej do wydawania zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Rutkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Rutkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:35:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:35:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:04:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 261/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Bogumiły Waśniewskiej - starszemu Inspektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej do pozyskiwania w trybie art.452 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz.2206) informacji nt. figurowania danych osobowych cudzoziemca, którego dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest niepożądany.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Rutkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Rutkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:34:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:05:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 260/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Rutkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Rutkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:08:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:33:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 259/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na 2018 rok,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Gawlik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Gawlik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:06:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:05:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 258/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Gawlik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Gawlik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-17 11:03:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rutkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-17 11:05:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rutkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17 12:06:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji