ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała Nr 318/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu " Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-20 14:01:37 przez Magdalena Rutkowska

Załączniki