ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2021-12-22 13:17:56
Grupa
Pracownicy upow. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty
Rok
zakończenie pełnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Natalia Kisły
referent Wydziału SOiK
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji (PDF, 283.8 KiB)
Lp: 2
Dodano
2021-12-22 13:13:56
Grupa
Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
zakończenie pełnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Jolanta Bilińska
Dyrektor PZS nr 2
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora PZS Nr 2 (PDF, 233.6 KiB)
Lp: 3
Dodano
2021-12-22 13:05:01
Grupa
Pracownicy upow. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty
Rok
uzyskanie uprawnień
Imię, nazwisko, stanowisko
Magdalena Mytych
pracownik II stopnia robót pub
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe uzyskanie uprawnień (PDF, 241.3 KiB)
Lp: 4
Dodano
2021-12-22 12:59:39
Grupa
Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
rozpoczęcie pełnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Waluchowska
Dyrektor ŚCZ SPZOZ
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe zatrudnienie na stanowisko Dyrektora ŚCZ SPZOZ (PDF, 262.7 KiB)
Lp: 5
Dodano
2021-12-22 12:50:09
Grupa
Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
rozpoczęcie pełnienia funkcji
Imię, nazwisko, stanowisko
Mariusz Kargol
Dyrektor PZS nr 2
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe zatrudnienie na stanowisko Dyrektora PZS Nr 2 (PDF, 299.5 KiB)
Lp: 6
Dodano
2021-07-22 12:07:40
Grupa
Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
za 2020 rok
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Czerwiec
Dyrektor PZPO
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe za 2020 rok (PDF, 262.5 KiB)
Lp: 7
Dodano
2021-07-21 10:41:20
Grupa
Zarząd
Rok
korekta za 2019 rok
Imię, nazwisko, stanowisko
Czesław Kaczmarek
Członek Zarządu Powiatu
Załącznik
 • korekta za 2019 rok z 18.01.2021r. (PDF, 311.8 KiB)
Lp: 8
Dodano
2021-07-21 10:39:55
Grupa
Zarząd
Rok
korekta za 2019 rok
Imię, nazwisko, stanowisko
Czesław Kaczmarek
Członek Zarządu Powiatu
Załącznik
 • korekta za 2019 rok z 01.12.2020r. (PDF, 326 KiB)
Lp: 9
Dodano
2021-07-21 10:38:26
Grupa
Rada Powiatu
Rok
korekta za 2019 rok
Imię, nazwisko, stanowisko
Czesław Kaczmarek
Radny Rady Powiatu
Załącznik
 • korekta za 2019 rok z 18.01.2021r. (PDF, 262.4 KiB)
Lp: 10
Dodano
2021-07-21 10:36:25
Grupa
Rada Powiatu
Rok
korekta za 2019 rok
Imię, nazwisko, stanowisko
Czesław Kaczmarek
Radny Rady Powiatu
Załącznik
 • korekta za 2019 rok z 01.12.2020r. (PDF, 277.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji