ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:45 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 19 - w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obęebie Ciechów, gmina Środa Śląska Edyta Ziemichód
15:05:12 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 18 - w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania dot. termomodernizacji oraz poprawy efektywności energetycznej budynku przy ul. Kilińskiego 30 w Środzie Ślaskiej Edyta Ziemichód
15:04:20 Upublicznienie elementu informacja Starosta Średzki informuje, że w dniu 05.06.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych (sygn. UAB.6743.190.2023), polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego zlokalizowanego na działce nr 32/3, obręb: Środa Śląska, gmina Środa Śląska złożony przez inwestora
(widoczna od 2023-06-07 15:05:00)
Paweł Markowski
15:02:43 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 17 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Zakrzyce, gm. Miękinia Edyta Ziemichód
13:40:10 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych Szczepanów działka nr 355 KW: 599 - 21.06.2023 r. godz. 12.00 Maria Pstrowska
10:09:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji plan postepowań_3 (aktualizacja) - Nazwa elementu do którego przynależy: PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023 (1) Edyta Ziemichód
07:48:14 Upublicznienie elementu informacja Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku (sygn. UAB.6743.178.2023) z dnia 29.05.2023 r. Inwestora: Gminy Miękinia z siedzibą w Miękini przy ul. Tadeusz Kościuszki 41, 55-330 Miękinia reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Biernackiego, przyjął zgłoszenie nr 167/2023 z dnia 06.06.2023 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wróblowice ulice Innowacyjna i Akacjowa na działkach nr 120/2dr, 89/2, 88, 119/1dr, obręb ewidencyjny
(widoczna od 2023-06-07 08:00:00)
Paweł Markowski
07:46:20 Upublicznienie elementu informacja Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku (sygn. UAB.6743.177.2023) z dnia 29.05.2023 r. Inwestora: Pana Krzysztofa Grzegorczyna, działającego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Biernackiego, przyjął zgłoszenie nr 166/2023 z dnia 06.06.2023 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zabór Wielki na działkach nr 422/1dr, 67/6 obręb ewidencyjny
(widoczna od 2023-06-07 08:00:00)
Paweł Markowski

Zmiany z dnia: 2023-06-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:38 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LXI/324/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31.05.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej Maria Pstrowska
14:06:43 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LXI/323/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31.05.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok Maria Pstrowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony