ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:37:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Księga rejestrowa instytucji kultury PCKA - Nazwa elementu do którego przynależy: Elektroniczny rejestr instytucji kultury Maria Pstrowska
09:36:53 Usunięcie elementu załącznik do informacji Księga rejestrowa instytucji kultury PCKA - Nazwa elementu do którego przynależy: Elektroniczny rejestr instytucji kultury Maria Pstrowska
09:36:35 Edycja elementu informacja Elektroniczny rejestr instytucji kultury Maria Pstrowska
09:35:35 Upublicznienie elementu informacja Starosta Średzki informuje, że w dniu 18.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych (sygn. UAB.6743.168..2022), polegających na montażu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 29 i 29/1A na dz. nr 97 i 183/7 AM-18 obręb 6 w Środzie Śląskiej, gmina Środa Śląska złożony przez Panią Annę Straube. W związku z powyższym informuję o możliwości zgłoszenia swoich wniosków i zastrzeżeń dotyczących w/w sprawy w pokoju 202 - 203 w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ulicy Wrocławskiej 2 oraz telefonicznie 071 396 89 06 lub 071 396 89 05.
(widoczna od 2022-05-20 09:40:00)
Paweł Markowski
09:11:00 Upublicznienie elementu informacja Starosta Średzki informuje, że w dniu 18.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych (sygn. UAB.6743.169.2022), polegających na budowie zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Prostej 2, na działce nr 170/1, obręb: Brzezina, gmina Miękinia złożony przez inwestora
(widoczna od 2022-05-20 09:15:00)
Paweł Markowski
09:07:59 Upublicznienie elementu informacja Na podstawie art. 30a Prawa budowlanego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) Starosta Średzki informuje, że w dniu 18.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych (sygn. UAB.6743.167.2022), polegających na budowie zewnętrznej i montażu wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Kościuszki 9A w miejscowości Lutynia, na działce nr 447 obręb: Lutynia, gmina Miękinia, złożony Biuro Projektów i Nadzorów "Aqua projekt" w imieniu Pani Barbary Borysewicz. Obszar oddziaływania obejmuje dz. nr 447 obręb
(widoczna od 2022-05-20 09:10:00)
Paweł Markowski
08:58:21 Upublicznienie elementu informacja Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku UAB.6743.152.2022 z dnia 06.05.2022 r. Inwestora: Pani Krystyny Migacz, przyjął zgłoszenie nr 127/2022 z dnia 18.05.2022 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb istniejącego budynku jednorodzinnego w miejscowości Brzezina, na działkach nr 63/7, 63/9 obręb
(widoczna od 2022-05-20 09:00:00)
Paweł Markowski

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:01:56 Upublicznienie elementu informacja Starosta Średzki informuje, że w dniu 12.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych (sygn. UAB.6743.164..2022), polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 60 na dz. nr 499 w Miękini, gmina Miękinia złożony przez pana Marcina Bilskiego. W związku z powyższym informuję o możliwości zgłoszenia swoich wniosków i zastrzeżeń dotyczących w/w sprawy w pokoju 202 - 203 w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ulicy Wrocławskiej 2 oraz telefonicznie 071 396 89 06 lub 071 396 89 05.
(widoczna od 2022-05-19 08:02:00)
Paweł Markowski

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:02 Upublicznienie elementu informacja Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), Starosta Średzki informuje, że po rozpatrzeniu wniosku (sygn UAB.6743.140.2022) z dnia 22.04.2022 r. inwestora: Pana Ryszarda Belki, przyjął zgłoszenie nr 116/2022 z dnia 10.05.2022 r. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłączenia do sieci z wodociągiem wewnętrznym na działkach nr 46/2, 422/1dr, 104/11, obręb
(widoczna od 2022-05-18 15:25:00)
Paweł Markowski
15:18:58 Upublicznienie elementu informacja Starosta Średzki informuje, że w dniu 12.05.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (sygn. UAB.6743.162.2022), polegających na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wichrów na działkach nr 112/2, 112/1, 207, obręb: Wichrów, gmina Kostomłoty, złożony przez inwestora
(widoczna od 2022-05-18 15:25:00)
Paweł Markowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony