ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:43 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 230 obr. Rusko przy drodze gminnej nr 387- 20.02.2023 r. godz. 14.00 we wsi Rusko Maria Pstrowska
13:20:07 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LVII/301/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2023 rok Maria Pstrowska
13:18:34 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LVII/300/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagradzania dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, Maria Pstrowska
13:17:19 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LVII/299/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Maria Pstrowska
13:15:49 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LVII/298/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, Maria Pstrowska
13:14:24 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LVII/297/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Powiatu Średzkiego w 2023 roku, Maria Pstrowska
13:12:15 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LVII/296/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. Maria Pstrowska
12:32:04 Upublicznienie elementu informacja Sesja Nr LVII/2023 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. Maria Pstrowska
10:37:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr 400/2023 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia działek w obrębie geodezyjnym Wichrów i Kostomłoty, gmina Kostomłoty do kategorii drogi gminnej Kamilla Wilańska
08:51:46 Edycja elementu informacja Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej w 2023 roku Kamilla Wilańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony