ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia OM Wróblowice ul. Wodna 35, 55-330 Miękinia
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew orzech włoski i robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 27, AM-20 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2022-12-30
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia OM Udanin 84.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 482/1 w miejscowości Wilkszyn obręb Wilkszyn gmina Miękinia.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 5 sztuk gatunku brzoza brodawkowata, 1 sztuki modrzew europejski i robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 482/1 w miejscowości Wilkszyn obręb Wilkszyn gmina Miękinia.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 166 obręb Jastrzębce gmina Środa Śląska.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 306 w miejscowości Lutynia, obręb Lutynia gmina Miękinia.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca na wniosek strony, decyzję ostateczną Starosty Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak: ŚiR.6224.03.02.2019 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z technologicznych źródeł znajdujących się na terenie zakładu przy ul. Polnej 7, 55-300 Środa Śląska, na działkach geodezyjnych o nr 287/14, 287/18, 287/20, 287/24, 287/26 AM-1 obręb Komorniki gmina Środa Śląska.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja w części odmawiająca zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska rosnących na terenie działki 248/2 obręb Gościsław a w części zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska rosnących na terenie działki 248/2 obręb Gościsław gmina Udanin.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 dwupniowego drzewa z gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 103/7 AM-22 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska.

Nawigacja między stronami listy informacji