ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wytwarzanie odpadów dla instalacji do produkcji szyb samochodowych, zlokalizowanej pry ul. Szklanej 1 w Komornikach.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2023-05-17
Zakres przedmiotowy
Aktualizacja do zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia SRE3061 dz. nr 136/2 Dębice gmina Malczyce.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca wygaśniecie z dniem 30.12.2021 r. koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego metoda odkrywkową ze złoża Michałów posadowionego na działkach geodezyjnych nr 79 i 80 obręb Michałów gmina Środa Śląska., udzielonej decyzja Starosty Średzkiego z dnia 06.07.2006 r. znak; RLO.7511/01/TD/06 dla Szymona Lasza właściciela"Kopalnia Kruszywa Złoze Michałów"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca wygaśniecie z dniem 31.03.2021 r. koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego metoda odkrywkową ze złoża naturalnego KRYNICZNO III posadowionego na działkach 151/2 i 152/5 obręb Kryniczno gmina Środa Śląska, udzielonej decyzją Starosty Średzkiego z dnia 18.03.2010 znak: ŚiR.7511/01-dec/10 wraz z decyzja zmieniającą Starosty Średzkiego z dnia 01.03.2018/ znak: ŚiR.6522.01.1.2018 dla Pani Haliny Sadowskiej właścicielki przedsiębiorstwa "KOPALNIA KRUSZYWA NATURALNEGO".
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja wygaszająca pozwolenie Starosty Średzkiego z dnia 08.02. 2018 r. znak: ŚiR.6233.03.05.2018 (zmiana z dnia 07.12.2020 r. znak: ŚiR.6233.03.05.2018.07.12.2020) na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami i urządzeniami na terenie działki nr 277/4 obręb Źródła gmina Miękinia
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2/1 AM-9 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji na terenie zakładu zlokalizowanego ul. Innowacji 2a, Święte.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wygaszenie pozwolenia Starosty Średzkiego z dnia 08.02. 2018 r. znak: ŚiR.6233.03.05.2018 (zmiana z dnia 07.12.2020 r. znak: ŚiR.6233.03.05.2018.07.12.2020) na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami i urządzeniami na terenie działki nr 277/4 obręb Źródła gmina Miękinia
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji przekąsek na terenie zakładu Frito Lay Sp. z o.o. oddział w Środzie Śląskiej w Świętem, zlokalizowanego na terenie działek geodezyjnych o nr 118/15, 146/2, 146/3 obręb Święte gmina Środa Śląska.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska i 1 sztuki topola włoska, rosnących na terenie działki nr 130, AM-1 obręb Samborz gmina Kostomłoty.

Nawigacja między stronami listy informacji