ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2023-11-29
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. BT33615.0 Ramułtowice dz. nr 76/3 obręb Budziszów gmina Kostomłoty.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2023-11-23
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. dz. nr 277 obręb Wilczków gmina Malczyce.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2023-11-06
Zakres przedmiotowy
Aktualizacja informacji do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SRE3091dz. nr 92/1 obręb Lipnica gmina Środa Śląska.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew z dz. nr 498, 12 drzew z dz. 637 obręb Głoska, 2 drzew z dz. nr 583 obręb Miękinia gmina Miękinia.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewu z działki nr 246 obręb Krępice, gmina Miękinia.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek i wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 188/4 obręb Szczepanów gmina Środa Śląska.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 1 sztuki klon zwyczajny i 1 sztuki robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 407 obręb Lutynia gmina Miękinia.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew z dz. o nr 184/3 obręb Kadłub, gmina Miękinia.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 30/2 AM-18 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2023-10-04
Zakres przedmiotowy
Aktualizacja informacji do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SRE3031 Kostomłoty ul. Wrocławska 14.

Nawigacja między stronami listy informacji