ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2022-04-15
Zakres przedmiotowy
Aktualizacja do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1051. dz. nr 126/39 obręb Krępice gmina Miękinia.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz H
Typ dokumentu
2022-04-15
Zakres przedmiotowy
Aktualizacja do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Stacja bazowa telefonii komórkowej SRE3027.Dz. nr 38 obręb Udanin gmina Udanin.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew, rosnących na terenie działki nr 227, AM-2 obręb Rakoszyce gmina Środa Śląska.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki nr 200/7 AM-2 obręb Juszczyn gmina Środa Śląska.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa 1 sztuki gatunku kasztanowiec zwyczajny i 1 sztuki gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki nr 113 obręb Juszczyn gmina Środa Śląska.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 224/2 Miękinia gmina Miękinia.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 65 drzew z dz. nr 408, obręb Lutynia, dz. nr 199 obręb Radakowice, dz. nr 125 obręb Zakrzyce, dz. nr 473 obręb Gałów gmina Miękinia - stanowiących pasy dróg publicznych gminnych o nr 2082 D i 1607 D.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 703, AM-2 obręb Szczepanów gmina Środa Śląska.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki nr 449/2 obręb Malczyce gmina Malczyce.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja w części umarzająca postępowanie administracyjne na usunięcie 1 drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na terenie działki 63/5 AM-25 obręb Środa Śląska gmina Środa Śląska a w części zezwalająca na usunięcie drzewa 1 sztuki gatunku jesion wyniosły, 3 sztuk gatunku klon zwyczajny, 4 sztuk (w tym jedno dwupniowe) gatunku śliwa tarnina i 1 sztuki gatunku lipa drobnolistna, znajdujących się na działce nr 54, AM-25 obręb Środa Śląska.

Nawigacja między stronami listy informacji