2012 - Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
ˆ

2012

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr V/283/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-21 12:20:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/283/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-12-21 12:20:18
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-12-21 12:20:18
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 12:20:22
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-12-21 13:20:22
Artykuł był wyświetlony: 1428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/282/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-21 12:14:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/282/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-12-21 12:14:06
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-12-21 12:14:06
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 12:14:16
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-12-21 13:14:16
Artykuł był wyświetlony: 1436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/181/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2012 roku, w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-26 14:33:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/181/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2012 roku, w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-09-26 14:33:14
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-09-26 14:33:14
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-09-26 14:33:19
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-09-26 16:33:19
Artykuł był wyświetlony: 1434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/135/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11 czerwca 2012 roku, w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Średzki obligacji komunalnych o łącznej wartości nominalnej 14.915. 000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Powiatu Średzkiego w uchwale Nr XVIII/127/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-18 14:59:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/135/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11 czerwca 2012 roku, w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Średzki obligacji komunalnych o łącznej wartości nominalnej 14.915. 000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Powiatu Średzkiego w uchwale Nr XVIII/127/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-06-18 14:59:25
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-06-18 14:59:25
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-06-18 14:59:30
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-06-18 16:59:30
Artykuł był wyświetlony: 1521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/123/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 maja 2012 roku, w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej za 2011 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-12 14:52:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/123/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 maja 2012 roku, w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej za 2011 rok. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-06-12 14:52:41
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-06-12 14:52:41
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-06-12 14:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-06-12 16:52:47
Artykuł był wyświetlony: 1496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/87/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego w 2011 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-10 10:20:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/87/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego w 2011 roku. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-05-10 10:20:38
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-05-10 10:20:38
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-05-10 10:20:48
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-05-10 12:20:47
Artykuł był wyświetlony: 1505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr V/24/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 31 stycznia 2012 roku, w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XIV/88/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2018 oraz w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2012 Nr XIV/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-10 12:07:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/24/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 31 stycznia 2012 roku, w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XIV/88/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012-2018 oraz w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2012 Nr XIV/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wytworzenia informacji: 2012-04-10 12:07:50
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa Data wprowadzenia do BIP 2012-04-10 12:07:50
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Łaziuk Data udostępnienia informacji: 2012-04-10 12:09:43
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Łaziuk Data ostatniej zmiany: 2012-04-10 14:09:43
Artykuł był wyświetlony: 1526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu