ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DYSTRYBUCJA TABLETEK JODU POTASU 490
Ochrona Danych Osobowych 5773
Organy Powiatu 17918
Rada Powiatu 6744
Skład Rady Powiatu 5925
Kompetencje Rady Powiatu 3877
Komisje Rady Powiatu 4732
Protokoły z sesji Rady Powiatu 36121
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 22223
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2018-2023 463
rok 2018 730
rok 2019 3186
rok 2020 2444
rok 2021 1769
rok 2022 679
Interpelacje i zapytania radnych 11404
Zawiadomienia o sesjach 1398
Zarząd Powiatu 7281
Skład Zarządu Powiatu 6155
Zadania Zarządu 4571
Starosta 8140
Wicestarosta 5966
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 104534
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 50712
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 639
2018 1390
2019 6459
2020 6849
2021 7174
2022 5280
2023 12
Stanowiska Zarządu 2376
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 41927
Starostwo Powiatowe 1067
Dane teleadresowe 27423
Organizacja Urzędu 10720
Starosta 1379
Wicestarosta 949
Sekretarz Powiatu 6383
Skarbnik Powiatu 5796
Wydziały Starostwa 16359
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 3417
Skład osobowy 8919
Zadania wydziału 4336
Biuro Rady Powiatu 2468
Skład osobowy 7471
Zadania wydziału 4512
Wydział Finansów i Budżetu 2964
Skład osobowy 6086
Zadania wydziału 4204
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 77902
Skład osobowy 8604
Zadania wydziału 4425
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 3927
Skład osobowy 9929
Zadania wydziału 5777
Wydział Środowiska i Rolnictwa 3569
Skład osobowy 8035
Zadania wydziału 4861
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2969
Skład osobowy 8625
Zadania wydziału 5990
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 4461
Skład osobowy 7109
Zadania wydziału 5136
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2782
Skład osobowy 5639
Zadania wydziału 3851
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2472
Skład osobowy 4257
Zadania 3450
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 19854
Skład osobowy 11699
Zadania wydziału 4972
Kontrole 3072
Zewnętrzne 10412
Wewnętrzne 3740
Prawo Lokalne 12392
Statut Powiatu 5407
Akty prawa miejscowego 35884
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 67462
Uchwały Rady Powiatu 2012 80125
Uchwały Rady Powiatu 2013 48009
Uchwały Rady Powiatu 2014 44497
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2333
rok 2014 17899
rok 2015 32008
rok 2016 27502
rok 2017 19416
rok 2018 7857
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2018 - 2023 1044
rok 2018 4516
rok 2019 11733
rok 2020 7222
rok 2021 8958
rok 2022 5707
rok 2023 1
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 109375
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 91938
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 80595
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 49897
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2108
rok 2014 5256
rok 2015 42728
rok 2016 39507
rok 2017 28025
rok 2018 13482
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 1023
2018 2437
2019 10492
2020 13658
2021 12667
2022 11328
2023 80
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 8036
Dokumenty Strategiczne 25108
Mienie i finanse 11859
Budżet Powiatu 25879
WPF 16331
Majątek Powiatu 6109
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9306
2012 8716
2013 7937
2014 6770
2015 6364
2016 4717
2017 2585
2018 2017
2019 1359
2020 1358
2021 1486
2022 871
Sprawozdania 2450
za rok 2010 2031
za rok 2011 6274
za rok 2012 11128
za rok 2013 14131
za rok 2014 10387
za rok 2015 15137
za rok 2016 10862
za rok 2017 7004
za rok 2018 3207
Obligacje 1358
Jednostki organizacyjne 11200
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych 4
Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ 0
Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej 2
Służby , inspekcje i straże 6608
Komenda Powiatowa Policji 8118
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6447
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 21071
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 1
Oświadczenia majątkowe 450104
Zgłoszenia budowy 6981
Przyjęcie zgłoszenia 63086
Wniesienie sprzeciwu 2681
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 58301
Inne 10282
Instrukcja obsługi biuletynu 2165
Harmonogram dyżurów pracy aptek 27171
Elektroniczny rejestr instytucji kultury 1681
Urzędy Centralne 9432
Informacje 11842
Zarządzenia 5183
Rok 2011 57118
Rok 2012 55497
Rok 2013 51463
Rok 2014 38939
Rok 2015 35711
Rok 2016 27386
Rok 2017 14587
Rok 2018 12576
Rok 2019 9575
Rok 2020 9829
Rok 2021 15746
Rok 2022 1154
Rok 2023 46
Ogłoszenia 157588
Obwieszczenia 76699
Dodatkowe wzory dokumentów 3384
Formularze-Wzory Dokumentów 18903
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 26725
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 28727
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 43222
Wydział Środowiska i Rolnictwa 12126
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 10622
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5746
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 8159
Petycje 4413
Ogłoszenia 658
Skany petycji z datą złożenia 4664
Dane podmiotu wnoszącego petycję 4096
Tok postępowania 1786
Zasięgane opinie 1546
Przewidywany termin załatwienia petycji 3169
Sposób załatwienia petycji 2850
Zbiorcze informacje o petycjach 3458
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5200
za rok 2017 2079
za rok 2018 1302
za rok 2019 962
za rok 2020 693
za rok 2021 811
za rok 2022 1249
za rok 2023 56
Zamówienia publiczne - przetargi 199340
Aktualne 198404
W toku 123045
Wyniki zamówień publicznych 180517
Wyniki innych postępowań 107396
Archiwum 161399
Zamówienia do 130 000 PLN 102099
Regulamin 7335
Ogłoszenia 275815
Wyniki 108580
Procedury załatwiania spraw 64102
Wydziały 38601
Sprawy 49532
Status sprawy 1701
Akty prawne 7134
Rejestr informacji o środowisku 2279635
Zgłoszenia instalacji 15005
WYBORY 2014 19553
WYBORY 2018 7069
Obwieszczenia 834
Nabór na stanowiska 59311
Aktualne 28983
Wyniki 88426
Konkursy ofert 53042
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9278
Biuro rzeczy znalezionych 3686
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 48627
REJESTRACJA NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ 660
INFORMACJA KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2359
Dyżury 23431
Harmonogram dyżurów 3785
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 800
Dyżury Specjalistyczne- Komunikat 607
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH 15325
TRANSMISJE Z SESJI RADY POWIATU 5860
Deklaracja dostępności 1379
Klauzula informacyjna RODO 1264
Konsultacje społeczne 864
Dostępność 1081
Dostępność architektoniczna 555
Wniosek o dostępność 567
Raport o stanie zapewnienia dostępności 964
KONTROLA ZARZĄDCZA 347
ROK 2021 3284
ROK 2022 570

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11827
Statystyki 6171
Rejestr zmian 2551888
Mapa biuletynu 5529
Redakcja biuletynu 5778
Strona główna 0
Kanały RSS 4329
« powrót do poprzedniej strony