ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 4386
Organy Powiatu 17365
Rada Powiatu 6547
Skład Rady Powiatu 5486
Kompetencje Rady Powiatu 3650
Komisje Rady Powiatu 4231
Protokoły z sesji Rady Powiatu 33495
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 19792
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2018-2023 376
rok 2018 476
rok 2019 2114
rok 2020 1602
rok 2021 1122
rok 2022 278
Interpelacje i zapytania radnych 8402
Zawiadomienia o sesjach 945
Zarząd Powiatu 6972
Skład Zarządu Powiatu 5750
Zadania Zarządu 4289
Starosta 7637
Wicestarosta 5538
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 97199
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 44788
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 552
2018 876
2019 4229
2020 4410
2021 4479
2022 2806
Stanowiska Zarządu 2279
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 34765
Starostwo Powiatowe 1061
Dane teleadresowe 26437
Organizacja Urzędu 9744
Starosta 1038
Wicestarosta 669
Sekretarz Powiatu 5932
Skarbnik Powiatu 5451
Wydziały Starostwa 15606
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 3260
Skład osobowy 8111
Zadania wydziału 3994
Biuro Rady Powiatu 2357
Skład osobowy 6967
Zadania wydziału 4218
Wydział Finansów i Budżetu 2831
Skład osobowy 5593
Zadania wydziału 3895
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 69886
Skład osobowy 7908
Zadania wydziału 4068
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 3764
Skład osobowy 9179
Zadania wydziału 5339
Wydział Środowiska i Rolnictwa 3419
Skład osobowy 7234
Zadania wydziału 4434
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2843
Skład osobowy 8008
Zadania wydziału 5494
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 4179
Skład osobowy 6632
Zadania wydziału 4730
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2644
Skład osobowy 5243
Zadania wydziału 3553
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2362
Skład osobowy 4003
Zadania 3206
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 18041
Skład osobowy 10977
Zadania wydziału 4692
Kontrole 2927
Zewnętrzne 9245
Wewnętrzne 3531
Prawo Lokalne 11929
Statut Powiatu 5059
Akty prawa miejscowego 32781
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 61792
Uchwały Rady Powiatu 2012 72445
Uchwały Rady Powiatu 2013 43696
Uchwały Rady Powiatu 2014 40040
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2224
rok 2014 16305
rok 2015 29430
rok 2016 25091
rok 2017 16805
rok 2018 6034
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2018 - 2023 870
rok 2018 3007
rok 2019 8041
rok 2020 5086
rok 2021 6051
rok 2022 2779
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 100916
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 85077
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 73230
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 44850
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2009
rok 2014 4695
rok 2015 39437
rok 2016 35504
rok 2017 24356
rok 2018 9902
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 867
2018 1654
2019 7277
2020 9570
2021 8698
2022 6032
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 7225
Dokumenty Strategiczne 21897
Mienie i finanse 11038
Budżet Powiatu 24015
WPF 14928
Majątek Powiatu 5566
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8630
2012 8022
2013 7247
2014 6148
2015 5653
2016 4093
2017 2007
2018 1423
2019 797
2020 796
2021 856
2022 425
Sprawozdania 2340
za rok 2010 1828
za rok 2011 5737
za rok 2012 10151
za rok 2013 12989
za rok 2014 9354
za rok 2015 13442
za rok 2016 9271
za rok 2017 5710
za rok 2018 2158
Obligacje 1046
Jednostki organizacyjne 10796
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych 4
Służby , inspekcje i straże 6383
Komenda Powiatowa Policji 7673
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6037
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 19078
Oświadczenia majątkowe 418398
Zgłoszenia budowy 6456
Przyjęcie zgłoszenia 33250
Wniesienie sprzeciwu 2124
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 29942
Inne 9885
Instrukcja obsługi biuletynu 2060
Harmonogram dyżurów pracy aptek 23370
Elektroniczny rejestr instytucji kultury 993
Urzędy Centralne 9023
Informacje 11446
Zarządzenia 5025
Rok 2011 53889
Rok 2012 52169
Rok 2013 47469
Rok 2014 35765
Rok 2015 32320
Rok 2016 23924
Rok 2017 12107
Rok 2018 8397
Rok 2019 6053
Rok 2020 6029
Rok 2021 10193
Rok 2022 122
Ogłoszenia 143473
Obwieszczenia 69371
Dodatkowe wzory dokumentów 2950
Formularze-Wzory Dokumentów 18015
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 24806
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 24482
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 39806
Wydział Środowiska i Rolnictwa 11241
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 9761
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5434
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 7517
Petycje 3717
Ogłoszenia 461
Skany petycji z datą złożenia 3605
Dane podmiotu wnoszącego petycję 3141
Tok postępowania 1341
Zasięgane opinie 1229
Przewidywany termin załatwienia petycji 2412
Sposób załatwienia petycji 2285
Zbiorcze informacje o petycjach 2607
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4288
za rok 2017 1861
za rok 2018 1052
za rok 2019 660
za rok 2020 501
za rok 2021 575
za rok 2022 758
Zamówienia publiczne - przetargi 194970
Aktualne 177737
W toku 104691
Wyniki zamówień publicznych 160898
Wyniki innych postępowań 89693
Archiwum 141041
Zamówienia do 130 000 PLN 99380
Regulamin 6899
Ogłoszenia 268190
Wyniki 100336
Procedury załatwiania spraw 56782
Wydziały 34749
Sprawy 44823
Status sprawy 1623
Akty prawne 6873
Rejestr informacji o środowisku 2058039
Zgłoszenia instalacji 9273
WYBORY 2014 17560
WYBORY 2018 4996
Obwieszczenia 540
Nabór na stanowiska 56045
Aktualne 27865
Wyniki 81203
Konkursy ofert 49936
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8659
Biuro rzeczy znalezionych 3276
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 36884
REJESTRACJA NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ 419
INFORMACJA KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1565
Dyżury 15931
Harmonogram dyżurów 2717
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 540
Dyżury Specjalistyczne- Komunikat 363
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH 9113
TRANSMISJE Z SESJI RADY POWIATU 4733
Deklaracja dostępności 1016
Klauzula informacyjna RODO 831
Konsultacje społeczne 547
Dostępność 693
Dostępność architektoniczna 344
Wniosek o dostępność 380
Raport o stanie zapewnienia dostępności 588
KONTROLA ZARZĄDCZA 205
ROK 2021 2148
ROK 2022 353

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10731
Statystyki 5947
Rejestr zmian 2350585
Mapa biuletynu 5346
Redakcja biuletynu 5574
Strona główna 0
Kanały RSS 4178
« powrót do poprzedniej strony