ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DYSTRYBUCJA TABLETEK JODU POTASU 975
Ochrona Danych Osobowych 6743
Organy Powiatu 18468
Rada Powiatu 6946
Skład Rady Powiatu 6358
Kompetencje Rady Powiatu 4111
Komisje Rady Powiatu 5268
Protokoły z sesji Rady Powiatu 38655
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 24982
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2018-2023 522
rok 2018 983
rok 2019 4153
rok 2020 3190
rok 2021 2373
rok 2022 1515
Interpelacje i zapytania radnych 14556
Zawiadomienia o sesjach 1849
Zarząd Powiatu 7550
Skład Zarządu Powiatu 6550
Zadania Zarządu 4848
Starosta 8646
Wicestarosta 6435
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 111683
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 59474
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 724
2018 1829
2019 8951
2020 9477
2021 9986
2022 8208
2023 224
Stanowiska Zarządu 2468
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 50027
Starostwo Powiatowe 1067
Dane teleadresowe 28394
Organizacja Urzędu 11862
Starosta 1665
Wicestarosta 1211
Sekretarz Powiatu 6811
Skarbnik Powiatu 6129
Wydziały Starostwa 17013
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 3570
Skład osobowy 9675
Zadania wydziału 4662
Biuro Rady Powiatu 2573
Skład osobowy 8029
Zadania wydziału 4841
Wydział Finansów i Budżetu 3080
Skład osobowy 6558
Zadania wydziału 4536
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 89299
Skład osobowy 9333
Zadania wydziału 4761
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 4071
Skład osobowy 10726
Zadania wydziału 6242
Wydział Środowiska i Rolnictwa 3710
Skład osobowy 8916
Zadania wydziału 5267
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 3108
Skład osobowy 9330
Zadania wydziału 6526
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 4706
Skład osobowy 7592
Zadania wydziału 5516
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2886
Skład osobowy 6112
Zadania wydziału 4111
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2569
Skład osobowy 4511
Zadania 3661
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 21374
Skład osobowy 12538
Zadania wydziału 5254
Kontrole 3177
Zewnętrzne 11764
Wewnętrzne 3929
Prawo Lokalne 12814
Statut Powiatu 5722
Akty prawa miejscowego 38520
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 72727
Uchwały Rady Powiatu 2012 86626
Uchwały Rady Powiatu 2013 51949
Uchwały Rady Powiatu 2014 48302
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2405
rok 2014 19332
rok 2015 34720
rok 2016 30216
rok 2017 22048
rok 2018 9843
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2018 - 2023 1168
rok 2018 5929
rok 2019 15686
rok 2020 9555
rok 2021 11952
rok 2022 8755
rok 2023 692
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 117145
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 98816
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 87856
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 54878
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2182
rok 2014 5680
rok 2015 46334
rok 2016 44696
rok 2017 32159
rok 2018 17883
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 1209
2018 3091
2019 14082
2020 18123
2021 16919
2022 17346
2023 1790
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 8812
Dokumenty Strategiczne 27494
Mienie i finanse 12490
Budżet Powiatu 27807
WPF 17683
Majątek Powiatu 6545
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9863
2012 9300
2013 8485
2014 7303
2015 7048
2016 5248
2017 3102
2018 2477
2019 1820
2020 1840
2021 2017
2022 1330
2023 246
Sprawozdania 2528
za rok 2010 2195
za rok 2011 6713
za rok 2012 12045
za rok 2013 15169
za rok 2014 11252
za rok 2015 16673
za rok 2016 12166
za rok 2017 8170
za rok 2018 4077
Obligacje 1617
Jednostki organizacyjne 11484
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych 4
Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ 45
Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej 40
Służby , inspekcje i straże 6751
Komenda Powiatowa Policji 8575
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6907
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 23209
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 37
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 135
Oświadczenia majątkowe 483282
Zgłoszenia budowy 7478
Przyjęcie zgłoszenia 96892
Wniesienie sprzeciwu 3243
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 89968
Inne 10577
Instrukcja obsługi biuletynu 2237
Harmonogram dyżurów pracy aptek 31112
Elektroniczny rejestr instytucji kultury 2264
Urzędy Centralne 9730
Informacje 12234
Zarządzenia 5328
Rok 2011 61051
Rok 2012 59699
Rok 2013 55646
Rok 2014 42566
Rok 2015 39347
Rok 2016 30981
Rok 2017 17385
Rok 2018 17104
Rok 2019 13255
Rok 2020 13805
Rok 2021 22366
Rok 2022 4166
Rok 2023 342
Ogłoszenia 174466
Obwieszczenia 84579
Dodatkowe wzory dokumentów 3733
Formularze-Wzory Dokumentów 19611
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 28887
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 33772
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 47926
Wydział Środowiska i Rolnictwa 13392
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 11533
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6040
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 8853
Petycje 4807
Ogłoszenia 840
Skany petycji z datą złożenia 5595
Dane podmiotu wnoszącego petycję 4938
Tok postępowania 2187
Zasięgane opinie 1820
Przewidywany termin załatwienia petycji 3835
Sposób załatwienia petycji 3353
Zbiorcze informacje o petycjach 4292
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6068
za rok 2017 2277
za rok 2018 1522
za rok 2019 1203
za rok 2020 854
za rok 2021 1000
za rok 2022 1676
za rok 2023 337
Zamówienia publiczne - przetargi 204153
Aktualne 219906
W toku 142917
Wyniki zamówień publicznych 201902
Wyniki innych postępowań 126401
Archiwum 182727
Zamówienia do 130 000 PLN 105080
Regulamin 7751
Ogłoszenia 283855
Wyniki 117159
Procedury załatwiania spraw 70720
Wydziały 42715
Sprawy 54331
Status sprawy 1756
Akty prawne 7345
Rejestr informacji o środowisku 2530409
Zgłoszenia instalacji 20101
WYBORY 2014 21070
WYBORY 2018 8576
Obwieszczenia 1070
Nabór na stanowiska 61588
Aktualne 29942
Wyniki 96964
Konkursy ofert 55547
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9807
Biuro rzeczy znalezionych 3955
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 59434
REJESTRACJA NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ 871
INFORMACJA KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3062
Dyżury 32267
Harmonogram dyżurów 4820
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1083
Dyżury Specjalistyczne- Komunikat 856
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH 20988
TRANSMISJE Z SESJI RADY POWIATU 6987
Deklaracja dostępności 1663
Klauzula informacyjna RODO 1573
Konsultacje społeczne 1109
Dostępność 1407
Dostępność architektoniczna 739
Wniosek o dostępność 721
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1235
KONTROLA ZARZĄDCZA 432
ROK 2021 4280
ROK 2022 776

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13042
Statystyki 6311
Rejestr zmian 2884140
Mapa biuletynu 5636
Redakcja biuletynu 5909
Strona główna 0
Kanały RSS 4423
« powrót do poprzedniej strony