ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DYSTRYBUCJA TABLETEK JODU POTASU 1340
Ochrona Danych Osobowych 7426
Organy Powiatu 18826
Rada Powiatu 7085
Skład Rady Powiatu 6661
Kompetencje Rady Powiatu 4266
Komisje Rady Powiatu 5660
Protokoły z sesji Rady Powiatu 40556
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 27365
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2018-2023 569
rok 2018 1168
rok 2019 5008
rok 2020 3848
rok 2021 2845
rok 2022 2280
rok 2023 133
Interpelacje i zapytania radnych 16910
Zawiadomienia o sesjach 2185
Zarząd Powiatu 7756
Skład Zarządu Powiatu 6826
Zadania Zarządu 5036
Starosta 9012
Wicestarosta 6773
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 117606
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 65710
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 783
2018 2166
2019 10843
2020 11653
2021 12119
2022 10630
2023 1331
Stanowiska Zarządu 2529
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 57474
Starostwo Powiatowe 1067
Dane teleadresowe 29061
Organizacja Urzędu 12660
Starosta 1887
Wicestarosta 1411
Sekretarz Powiatu 7078
Skarbnik Powiatu 6377
Wydziały Starostwa 17507
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 3653
Skład osobowy 10297
Zadania wydziału 4896
Biuro Rady Powiatu 2630
Skład osobowy 8438
Zadania wydziału 5033
Wydział Finansów i Budżetu 3159
Skład osobowy 6884
Zadania wydziału 4769
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 98929
Skład osobowy 9833
Zadania wydziału 5039
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 4175
Skład osobowy 11341
Zadania wydziału 6542
Wydział Środowiska i Rolnictwa 3815
Skład osobowy 9679
Zadania wydziału 5638
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 3186
Skład osobowy 9932
Zadania wydziału 6931
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 4902
Skład osobowy 7965
Zadania wydziału 5813
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2951
Skład osobowy 6435
Zadania wydziału 4294
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2627
Skład osobowy 4685
Zadania 3792
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 22648
Skład osobowy 13272
Zadania wydziału 5472
Kontrole 3244
Zewnętrzne 12810
Wewnętrzne 4083
Prawo Lokalne 13194
Statut Powiatu 5921
Akty prawa miejscowego 40412
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 76563
Uchwały Rady Powiatu 2012 91302
Uchwały Rady Powiatu 2013 54640
Uchwały Rady Powiatu 2014 50992
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2469
rok 2014 20458
rok 2015 36827
rok 2016 32338
rok 2017 24184
rok 2018 11642
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2018 - 2023 1314
rok 2018 7183
rok 2019 19293
rok 2020 11695
rok 2021 14741
rok 2022 11756
rok 2023 2448
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 123221
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 103862
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 93215
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 58323
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2238
rok 2014 5985
rok 2015 49316
rok 2016 48543
rok 2017 35739
rok 2018 21400
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 1414
2018 3592
2019 17051
2020 21794
2021 20423
2022 22454
2023 5368
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 9560
Dokumenty Strategiczne 29373
Mienie i finanse 12928
Budżet Powiatu 29173
WPF 18660
Majątek Powiatu 6902
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 10281
2012 9716
2013 8899
2014 7699
2015 7487
2016 5681
2017 3461
2018 2865
2019 2182
2020 2198
2021 2414
2022 1725
2023 665
Sprawozdania 2611
za rok 2010 2308
za rok 2011 7027
za rok 2012 12645
za rok 2013 15930
za rok 2014 11889
za rok 2015 17907
za rok 2016 13224
za rok 2017 9187
za rok 2018 4779
Obligacje 1879
Jednostki organizacyjne 11761
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych 4
Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ 72
Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej 79
Służby , inspekcje i straże 6879
Komenda Powiatowa Policji 8951
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7237
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24791
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 69
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 247
Oświadczenia majątkowe 508649
Zgłoszenia budowy 7910
Przyjęcie zgłoszenia 125091
Wniesienie sprzeciwu 3667
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 116967
Inne 10785
Instrukcja obsługi biuletynu 2282
Harmonogram dyżurów pracy aptek 33656
Elektroniczny rejestr instytucji kultury 2655
Urzędy Centralne 9962
Informacje 12556
Zarządzenia 5420
Rok 2011 64137
Rok 2012 63197
Rok 2013 59335
Rok 2014 45442
Rok 2015 42328
Rok 2016 34073
Rok 2017 20010
Rok 2018 21241
Rok 2019 16693
Rok 2020 17321
Rok 2021 28019
Rok 2022 7260
Rok 2023 1891
Ogłoszenia 186867
Obwieszczenia 90443
Dodatkowe wzory dokumentów 4000
Formularze-Wzory Dokumentów 20256
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 30519
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 37416
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 51394
Wydział Środowiska i Rolnictwa 14373
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 12222
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6297
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 9560
Petycje 5115
Ogłoszenia 968
Skany petycji z datą złożenia 6254
Dane podmiotu wnoszącego petycję 5512
Tok postępowania 2465
Zasięgane opinie 1982
Przewidywany termin załatwienia petycji 4280
Sposób załatwienia petycji 3753
Zbiorcze informacje o petycjach 4914
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6697
za rok 2017 2424
za rok 2018 1688
za rok 2019 1398
za rok 2020 978
za rok 2021 1167
za rok 2022 2045
za rok 2023 523
Zamówienia publiczne - przetargi 207106
Aktualne 235380
W toku 158313
Wyniki zamówień publicznych 219880
Wyniki innych postępowań 141552
Archiwum 200879
Zamówienia do 130 000 PLN 106796
Regulamin 8074
Ogłoszenia 289424
Wyniki 124229
Procedury załatwiania spraw 76088
Wydziały 46510
Sprawy 58725
Status sprawy 1806
Akty prawne 7547
Rejestr informacji o środowisku 2762245
Zgłoszenia instalacji 24295
WYBORY 2014 22044
WYBORY 2018 9659
Obwieszczenia 1250
Nabór na stanowiska 64407
Aktualne 30914
Wyniki 105208
Konkursy ofert 57184
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10158
Biuro rzeczy znalezionych 4134
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 68690
REJESTRACJA NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ 1041
INFORMACJA KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3629
Dyżury 40070
Harmonogram dyżurów 5601
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1351
Dyżury Specjalistyczne- Komunikat 1046
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH 24924
TRANSMISJE Z SESJI RADY POWIATU 7545
Deklaracja dostępności 1862
Klauzula informacyjna RODO 1805
Konsultacje społeczne 1273
Dostępność 1628
Dostępność architektoniczna 848
Wniosek o dostępność 832
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1422
KONTROLA ZARZĄDCZA 501
ROK 2021 5083
ROK 2022 942

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14075
Statystyki 6403
Rejestr zmian 3161443
Mapa biuletynu 5733
Redakcja biuletynu 5995
Strona główna 0
Kanały RSS 4496
« powrót do poprzedniej strony