ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 3150
Organy Powiatu 16894
Rada Powiatu 6349
Skład Rady Powiatu 4993
Kompetencje Rady Powiatu 3393
Komisje Rady Powiatu 3624
Protokoły z sesji Rady Powiatu 30571
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 16805
Protokoły z sesji Rady Powiatu - kadencja 2018-2023 312
rok 2018 209
rok 2019 993
rok 2020 678
rok 2021 490
Interpelacje i zapytania radnych 4841
Zawiadomienia o sesjach 386
Zarząd Powiatu 6698
Skład Zarządu Powiatu 5347
Zadania Zarządu 3960
Starosta 6966
Wicestarosta 5051
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 89482
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 37558
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 433
2018 375
2019 1853
2020 1799
2021 1786
2022 407
Stanowiska Zarządu 2194
Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu 25403
Starostwo Powiatowe 1061
Dane teleadresowe 25434
Organizacja Urzędu 8459
Starosta 718
Wicestarosta 374
Sekretarz Powiatu 5526
Skarbnik Powiatu 5142
Wydziały Starostwa 14862
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu 3130
Skład osobowy 7384
Zadania wydziału 3717
Biuro Rady Powiatu 2261
Skład osobowy 6465
Zadania wydziału 3911
Wydział Finansów i Budżetu 2735
Skład osobowy 5059
Zadania wydziału 3599
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 61675
Skład osobowy 7223
Zadania wydziału 3792
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 3629
Skład osobowy 8522
Zadania wydziału 4941
Wydział Środowiska i Rolnictwa 3269
Skład osobowy 6452
Zadania wydziału 4041
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 2736
Skład osobowy 7359
Zadania wydziału 5013
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 3922
Skład osobowy 6115
Zadania wydziału 4352
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu 2540
Skład osobowy 4806
Zadania wydziału 3324
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2262
Skład osobowy 3729
Zadania 2974
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 16027
Skład osobowy 10254
Zadania wydziału 4374
Kontrole 2764
Zewnętrzne 7635
Wewnętrzne 3309
Prawo Lokalne 11578
Statut Powiatu 4733
Akty prawa miejscowego 29964
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski 0
Uchwały Rady Powiatu 2011 57285
Uchwały Rady Powiatu 2012 67539
Uchwały Rady Powiatu 2013 40116
Uchwały Rady Powiatu 2014 36785
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2014 - 2018 2129
rok 2014 14787
rok 2015 26294
rok 2016 22162
rok 2017 13848
rok 2018 3763
Uchwały Rady Powiatu - kadencja 2018 - 2023 684
rok 2018 1386
rok 2019 3640
rok 2020 2029
rok 2021 2410
rok 2022 746
Uchwały Zarządu Powiatu 2011 93616
Uchwały Zarządu Powiatu 2012 78611
Uchwały Zarządu Powiatu 2013 67438
Uchwały Zarządu Powiatu 2014 40527
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018 1916
rok 2014 4238
rok 2015 34910
rok 2016 30875
rok 2017 19797
rok 2018 5924
Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018 - 2023 745
2018 686
2019 3217
2020 4338
2021 3882
2022 1863
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 6509
Dokumenty Strategiczne 19446
Mienie i finanse 10389
Budżet Powiatu 22230
WPF 13605
Majątek Powiatu 5152
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8077
2012 7459
2013 6695
2014 5524
2015 5076
2016 3521
2017 1566
2018 840
2019 364
2020 335
2021 381
2022 158
Sprawozdania 2246
za rok 2010 1670
za rok 2011 5287
za rok 2012 9307
za rok 2013 11924
za rok 2014 8518
za rok 2015 11937
za rok 2016 7889
za rok 2017 4372
za rok 2018 1240
Obligacje 783
Jednostki organizacyjne 10299
Powiatowy Urząd Pracy 2
Muzeum Regionalne 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13
Środowiskowy Dom Samopomocy 4
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 8
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 0
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych 4
Służby , inspekcje i straże 6192
Komenda Powiatowa Policji 7095
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5680
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 17017
Oświadczenia majątkowe 386390
Zgłoszenia budowy 5912
Przyjęcie zgłoszenia 12706
Wniesienie sprzeciwu 1653
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 10671
Inne 9561
Instrukcja obsługi biuletynu 1984
Harmonogram dyżurów pracy aptek 20666
Elektroniczny rejestr instytucji kultury 263
Urzędy Centralne 8541
Informacje 11026
Zarządzenia 4906
Rok 2011 50046
Rok 2012 48412
Rok 2013 43322
Rok 2014 32510
Rok 2015 29053
Rok 2016 20726
Rok 2017 9482
Rok 2018 4072
Rok 2019 2554
Rok 2020 2220
Rok 2021 3531
Rok 2022 54
Ogłoszenia 132658
Obwieszczenia 63235
Dodatkowe wzory dokumentów 2563
Formularze-Wzory Dokumentów 17161
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 22617
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 20963
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 36765
Wydział Środowiska i Rolnictwa 10241
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 8747
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4983
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej 6971
Petycje 3124
Ogłoszenia 262
Skany petycji z datą złożenia 2724
Dane podmiotu wnoszącego petycję 2138
Tok postępowania 952
Zasięgane opinie 847
Przewidywany termin załatwienia petycji 1781
Sposób załatwienia petycji 1860
Zbiorcze informacje o petycjach 1793
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3559
za rok 2017 1646
za rok 2018 799
za rok 2019 389
za rok 2020 304
za rok 2021 342
za rok 2022 294
Zamówienia publiczne - przetargi 190966
Aktualne 156870
W toku 86346
Wyniki zamówień publicznych 137945
Wyniki innych postępowań 73356
Archiwum 118889
Zamówienia do 130 000 PLN 96617
Regulamin 6501
Ogłoszenia 259699
Wyniki 91301
Procedury załatwiania spraw 49924
Wydziały 29949
Sprawy 38919
Status sprawy 1578
Akty prawne 6647
Rejestr informacji o środowisku 1849188
Zgłoszenia instalacji 3751
WYBORY 2014 16032
WYBORY 2018 3477
Obwieszczenia 322
Nabór na stanowiska 54025
Aktualne 26963
Wyniki 73468
Konkursy ofert 47582
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8162
Biuro rzeczy znalezionych 2894
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 27142
REJESTRACJA NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ 185
INFORMACJA KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 739
Dyżury 7920
Harmonogram dyżurów 1618
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 337
Dyżury Specjalistyczne- Komunikat 150
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH 4530
TRANSMISJE Z SESJI RADY POWIATU 4128
Deklaracja dostępności 603
Klauzula informacyjna RODO 452
Konsultacje społeczne 232
Dostępność 250
Dostępność architektoniczna 125
Wniosek o dostępność 145
Raport o stanie zapewnienia dostępności 272
KONTROLA ZARZĄDCZA 69
ROK 2021 851
ROK 2022 141

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9358
Statystyki 5689
Rejestr zmian 2213386
Mapa biuletynu 5111
Redakcja biuletynu 5411
Strona główna 0
Kanały RSS 4036
« powrót do poprzedniej strony