ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:23 Upublicznienie elementu informacja W dniu 2 stycznia 2018 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Malczyce będzie nieczynny, w związku z powyższym zastępczy dyżur będzie pełniony w poniedziałek 17 stycznia 2018 roku od godz. 10.30 do godz. 15.00 Za utrudnienia przepraszamy. Magdalena Rutkowska
08:41:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Powiatu Średzkiego o przedłużeniu terminu, do składania uwag oraz zapoznania się z dokumentami dołączonymi do akt sprawy, określonym w zawiadomieniu Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wroniej 53, obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wilczków – Środa Śląska, od km. 52+759 do km. 64+129 oraz przebudowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km 53+500 do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) z dnia 22.12.2017 znak
(widoczna od 2018-01-04 00:00:00 do 2018-01-31 23:59:00)
Aneta Ruczakowska
08:14:34 Edycja elementu załącznik do informacji Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2018 roku Magdalena Rutkowska
08:12:49 Edycja elementu informacja Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2018 roku Magdalena Rutkowska

Zmiany z dnia: 2018-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:18:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REMONT SANITARIATÓW Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 i POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W ŚRODZIE SLĄSKIEJ (IZPO.3433.57.2017) Edyta Ziemichód
11:59:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH nr 2052D, 2054D i 2057D relacji BRZEZINKA ŚREDZKA –GOSŁAWICE -PRĘŻYCE-LENARTOWICE -KSIĘGINICE – ETAP I Edyta Ziemichód

Zmiany z dnia: 2018-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:29:21 Upublicznienie elementu informacja Informacja Starost Średzkiego o zgłoszeniu robót budowlanych, dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Miękinia, polegających na przebudowie drogi i budowy kanalizacji deszczowej łącznika ulicy Marszowickiej i ulicy Polnej w miejscowości Wilkszyn, na dz. nr 445, 448 obręb
(widoczna od 2018-01-03 10:35:00)
Paweł Markowski
09:03:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Powiatu Średzkiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, z urzędu, w sprawie nałożenia obowiązku na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wroniej 53, obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wilczków – Środa Śląska, od km. 52+759 do km. 64+129 oraz przebudowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km 53+500 do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, że Strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy oraz złożyć ewentualne wnioski czy zastrzeżenia, w siedzibie tut. Organu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2, 55-300 Środa Śląska, pokój 312, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni, od zawiadomienia, które uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.
(widoczna od 2017-12-22 00:00:00 do 2018-01-04 00:00:00)
Aneta Ruczakowska

Zmiany z dnia: 2018-01-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:55 Edycja elementu załącznik do informacji Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2018 roku Maria Pstrowska
15:29:22 Edycja elementu informacja Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2018 roku Maria Pstrowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu