ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz A 2017-10-18 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew z terenu działki nr 407 w miejscowości Lutynia obręb Lutynia gmina Miękinia.
22 Formularz A 2017-10-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na terenie działki nr 143 AM-23 obręb 7 gmina Środa Śląska
23 Formularz B 2017-10-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 1 sztuki gatunku jesion wyniosły i 1 sztuki topola balsamiczna, znajdujących się na terenie działki nr 70/21 obręb Kostomłoty gmina Kostomłoty.
24 Formularz A 2017-10-10 Wniosek o zmianę decyzji znak: ŚiR.6341.54.1.3.1.2015.2016 z dnia 20.01.2016 r. udzielającej Gminie Kostomłoty pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Wilkowie Średzkim.
25 Formularz H 2017-10-10 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia stacja bazowa 77094N!Środa Śląska ul. Oławska 24/1.
26 Formularz B 2017-10-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew gatunku topola kanadyjska, znajdujących się na terenie działki nr 420dr, obręb Zabłoto gmina Kostomłoty
27 Formularz A 2017-10-04 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz polny, znajdującego się na terenie działki nr 122/1 obręb Jugowiec gmina Środa Śląska.
28 Formularz B 2017-09-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 273 Wrocław-Szczecin Głogów na terenie PGL Lasy Państwowe - dz. 188/29, 189/27 obręb Księginice gmina Miękinia.
29 Formularz A 2017-09-28 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 73 sztuk drzew z terenu działki nr 197/1 obręb Źródła gmina Miękinia stanowiącej pas drogi krajowej 94. (budowa skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa - Miękinia z drogą krajową nr 94 w miejscowości Źródła.
30 Formularz H 2017-09-22 Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia dz. nr 136/2 Dębice gmina Malczyce. (stacja bazowa telefonii komórkowej SRE 3061)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu