ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz A 2017-09-21 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Wilkszyn dz. nr 243/3, 243/6 i 254 gmina Miękinia.
32 Formularz I 2017-09-21 Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód oraz wyniki pomiarów ilości pobranej wody za miesiąc sierpień 2017.
33 Formularz B 2017-09-20 Decyzja zezwalająca na a usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa oraz krzewów z gatunku śliwa tarnina, dereń, dzika róża, samosiejki robinii akacjowej znajdujących się na terenie działki 588 dr obręb Miękinia gmina Miękinia.
34 Formularz A 2017-09-20 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 23.04.2014 r. znak: ŚiR.6220.03.03.2014 zmienionego dnia 19.03.2015 r. znak ŚiR.6220.03.2014.01.08.2015 w zakresie zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacja instalacji. Wniosek o skrócenie listy odpadów wskazanych w pozwoleniu, do odpadów związanych bezpośrednio z praca instalacji.
35 Formularz I 2017-09-20 Wyniki pomiarów ilości pobranej wody za II kwartał 2017 r.
36 Formularz I 2017-09-20 Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi praz inne dane z września 2017 r. oraz miesięczne raporty przepływu ścieków z miesiąca czerwca, lipca i sierpnia 2017 r.
37 Formularz B 2017-09-20 Decyzja umarzająca opłatę administracyjną za usunięcie 6 sztuk drzew z działki nr 322/3 i 322/4 obręb Udanin zgodnie z decyzją Starosty Średzkiego znak: ŚiR.613.63.3.2014 z dnia 08.08.2014 r.
38 Formularz A 2017-09-20 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, znajdujących się na terenie działki nr 245/2 dr w miejscowości Kokorzyce gmina Miękinia (pas drogi publicznej o numerze 104877D (ul.Akacjowa)
39 Formularz A 2017-09-18 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 6 sztuk gatunku topola kanadyjska znajdujących się na terenie działki nr 420dr, obręb Zabłoto gmina Kostomłoty
40 Formularz A 2017-09-18 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki gatunku jesion wyniosły i 1 sztuki topola balsamiczna, znajdujących sie na terenie działki nr 70/21 obręb Kostomłoty gmina Kostomłoty.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe Środa Śląska
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu